Osobní vyjádření k tomu, co předcházelo odvolání starosty Dolních Dunajovic 2020

Vypečený vánoční dárek občanům ZDRAŽENÍ POPLATKU ZA ODPAD O 80%
1. 2. 2022
Zhodnocení koaliční spolupráce za kandidátku „DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE“
19. 9. 2022
Vypečený vánoční dárek občanům ZDRAŽENÍ POPLATKU ZA ODPAD O 80%
1. 2. 2022
Zhodnocení koaliční spolupráce za kandidátku „DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE“
19. 9. 2022

          Popsání skutečností, které se odehrávaly v zastupitelstvu obce a předcházely odvolání starosty obce a dvou radních.

         

          Vážení spoluobčané,
          dovolte, abych Vás s odstupem času informoval o dění v zastupitelstvu v souvislosti se změnou ve vedení obce Dolní Dunajovice v dubnu 2020 a uvedl na pravou míru mnohé dezinformace, které šíří především Miroslav Kovács a Lenka Hrabalová roz. Mikundová ze sdružení Obec lidem.
          Chci Vás ubezpečit, že veškerá obvinění, která uvedli ve svých prohlášeních na moji adresu - odvolaného starosty Víta Záboje - jsou pouhé nekonkrétní smyšlené pomluvy a lži. Abych Vám přiblížil okolnosti a co všechno předcházelo mému odvolání z funkce starosty a dalších dvou radních, je zapotřebí popsat tyto věci v širších souvislostech.

          Obecně k popisu situace:
          V demokratických systémech je normální, že z výsledků voleb vedle sebe funguje koalice a opozice. Koalice má úlohu řídit a opozice má úlohu upozorňovat na případné špatné záměry či kroky a nabízet alternativy. Činnost obou uskupení je nezastupitelná. Neměly by však bojovat proti sobě, protože to škodí obci a jejím občanům. Pokud navíc mezi sebou bojují koaliční partneři, nemá takové uskupení velkou šanci na přežití a ve výsledku je poškozená opět především obec. To je logické. A právě toto se dělo v našem zastupitelstvu.
          Po komunálních volbách 2018 a po rozdělení mandátů mezi 15 zastupitelů bylo zapotřebí dohodnout se, kdo a s kým sestaví koalici. Sdružení „DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE“, „ OBEC LIDEM“, „KSČM Dolní Dunajovice“ a „SNK pro rozvoj Dolních Dunajovic“ měla společný cíl: ZMĚNU VE VEDENÍ OBCE. Následovala tedy povolební jednání, ze kterých mělo být jasné, kdo dostojí svým předvolebním slibům. Nakonec se 8 zastupitelů z výše uvedených 4 kandidátek dohodlo na společné koalici a na obsazení funkce starosty, místostarosty a radních. Na základě této dohody pak na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byl do funkce starosty zvolen Vít Záboj, místostarostkou byla zvolena Lenka Hrabalová a radními Petr Holec, Dušan Kopřiva a Miroslav Kovács. Toto byla jediná dohoda v rámci koalice.
          Po předání obecního úřadu Josefem Hasníkem novému starostovi jsem zjistil, že Josef Hasník úmyslně vymazal data v počítači, aby co možná nejvíce zkomplikoval novému starostovi a vedení obce jejich práci. Byly z něj odstraněny všechny smlouvy, formuláře, korespondence, kontakty, vzory protokolů…všechno. Byl to náročný začátek práce především pro nového starostu. Všechno se muselo znovu vytvořit a zrekonstruovat. Podle mého názoru a informací které mám to byl úmyslný čin Josefa Hasníka, který z pomsty, že nebyl znovu zvolen starostou odstranil data z obecního počítače, která vytvořil ve funkci starosty a která tudíž byla majetkem obce. Také se jasně vyjádřil, když prohlásil, že bude škodit. Toto se stalo při setkání zastupitelů před budovou obecního úřadu v rámci prohlídky obecního majetku, jak už to u nás bývá po komunálních volbách zvykem. Vypjatá situace mezi bývalým starostou a novým vedením obce trvala dále ještě asi půl roku. Potom si našel Josef Hasník nové zaměstnání a jeho ataky částečně ustávaly. Alespoň napovrch. Začaly však neshody v koalici, příčinou kterých byla především bývalá místostarostka Lenka Hrabalová a radní Miroslav Kovács.
          Atmosféra na pracovišti postupně houstla a byla velice nepříjemná nejen pro zaměstnance, pro chod obecního úřadu, ale i pro příchozí, kteří tento stav vnímali. S L. Hrabalovou nebyla možná domluva a proto jsem vyhodnotil jako nejlepší řešení zřídit kancelář paní místostarostce ve vedlejší vybavené místnosti a vytvořit nám tak možnost nadále nerušeně pracovat. Na chování paní místostarostky se však nic nezměnilo. Nadále vyvíjela aktivity, které měly za cíl diskreditovat a následně odvolat starostu a zaujmout jeho pozici. V tomto záměru také byla důsledně podporována Miroslavem Kovácsem. Případů, kterých jsme byli jako radní svědky, by se zde dalo popsat opravdu hodně, ale to není smyslem tohoto článku. A navíc některé zážitky jsou tak výrazné, že jsou pro normálně uvažujícího člověka nepochopitelné a neuvěřitelné. Věřil jsem tomu, že ve sdružení „Obec lidem“ jsou lidé, kterým jde o změnu k lepšímu a kteří to myslí dobře především s naší obcí. Chtěl bych tomu věřit i nadále, ovšem představitelé tohoto sdružení, kteří mají mandát v zastupitelstvu obce, především Lenka Hrabalová a Miroslav Kovács spolu s Věrou Zouharovou to svým chováním a jednáním nedokazují. A navíc se jim úspěšně podařilo ještě více rozdělit společnost a občany Dolních Dunajovic.
          Opozice v čele s Josefem Hasníkem velmi dobře tuto situaci vnímala a zřejmě z ní měla škodolibou radost. Dobře věděli, kde je problém avšak neměli zájem jej řešit. Doufali, že naše koalice nevydrží a že mají šanci převzít vedení obce zpět do svých rukou. Což byl jejich hlavní cíl. To však bylo možné pouze s pomocí přeběhlíků. Ti se nakonec vyloupli ze sdružení Obec lidem. Jinde to nebylo možné a byla to jenom otázka času, kdy k tomu dojde.
          Prohlášení Miroslava Kovácse a jeho blog na internetu, příspěvky Lenky Hrabalové a Rudolfa Procházky, které jsou uveřejněny na webových stránkách sdružení Obec lidem dávají jasně najevo, že členové tohoto sdružení se s těmito prohlášeními a praktikami ztotožňují. Miroslav Kovács a Lenka Hrabalová se vždy zaštiťovali právě jejich sdružením Obec lidem, ve kterém údajně všechny svoje kroky konzultují a výsledná rozhodnutí jsou pak vůlí všech jejich členů. Pokud by tomu tak nebylo, jistě by se někteří členové tohoto sdružení ohradili, že s tím, či oním názorem, postupem, nebo zveřejněním nesouhlasí a distancovali by se od nich. To se však doposud nestalo. Což zase svědčí o tom, že řešit vlasně nic nechtěli, že problémy pouze vyráběli a že jim šlo o jediné.
          Sám ze své iniciativy jsem oslovil v říjnu 2019 Mgr. Věru Zouharovou (taktéž ze sdružení Obec lidem), že bych se s ní rád sešel abychom si promluvili o tom, co se na obci děje s tím, že mám pocit, že má pouze jednostranné informace a že bych jí rád nabídl svůj pohled-pokud by měla zájem. Nejprve poděkovala s tím, že nabídku ráda přijímá a že mi dá vědět kdy se můžeme sejít. Když se neozývala, připomenul jsem se jí 22. října a dostal od ní odpověď, že už nemá o naše setkání zájem. Ze sdružení Obec lidem tedy zájem o normální konstruktivní komunikaci v rámci koalice evidentně nebyl.

          Lenka Hrabalová roz. Mikundová – žena dvou tváří.
          Tato žena se umí tvářit jako ta nejspravedlivější, pravdomluvná a dobro konající osoba, avšak pravý opak je její druhou tváří. Byli jsme ( koaliční partneři – já osobně, Petr Holec i Dušan Kopřiva) před ní a před spoluprácí s ní mnohými lidmi, kteří ji již dříve poznali varováni. Dnes víme, že tito lidé měli pravdu. V době skládání koalice jsme však příliš prostoru k vymýšlení variant neměli. Sdružení Dobrá volba i Obec lidem získali po 3 mandátech a tak bylo zřejmé, že jedno sdružení bude mít starostu a druhé místostarostu. Už tehdy zaznívalo ze sdružení Obec lidem, že jsou připraveni podpořit Lenku Hrabalovou na post starosty a mě říkali, že bych se mohl své kandidatury vzdát v její prospěch, že už jsem na to starý. Na tyto návrhy jsme však nepřistoupili. Lenka Hrabalová se ovšem myšlenky být sama starostkou nikdy nevzdala a začala činit kroky k odstranění starosty. Vymýšlela a prezentovala nepravdy vůči osobě starosty, snažila se ho diskreditovat na zasedáních rady obce, zastupitelstva obce, redakční rady obce apod., aby mohla následně usednout na jeho křeslo. Jasně nám také na zasedání rady obce řekla, že mezi pozicí starosty a místostarosty není rozdíl, že ona nebude nikoho poslouchat a že si bude dělat co ona bude chtít. Takto se vyjádřila také při prvním setkání s mojí manželkou, kdy jí řekla, že neví, jak to celé (vedení obce - ona versus starosta) bude fungovat, že se moc těžko někomu podřizuje. Jindy zase prohlásila, že jednací řád rady obce nemusí a nebude respektovat, že ona si bude dělat co bude chtít a také, že nyní to bude válka nervů (mezi ní a starostou), kterou však ona vydrží.

          Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a pro lepší pochopení souvislostí z pohledu funkcí
a pojmů uvádím:
Starosta                    mimo jiné:
                                   o      Zastupuje obec navenek (§ 103)
                                   o      Stojí v čele obecního úřadu (§ 109)
Místostarosta          zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti (§104), nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§72 odst.6 a §81a odst. 1)
Obecní úřad             (§ 109) tvoří starosta, místostarosta… a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
          Starosta a místostarosta nemají dle Zákona o obcích vůči sobě žádné povinnosti. Nemohou se vzájemně úkolovat. Ukládat úkoly a kontrolovat jejich plnění náleží pouze zastupitelstvu a radě obce.
          Místostarosta je jedním ze zastupitelů, člen rady obce a je součástí obecního úřadu. Byl zastupitelstvem zvolen k zastupování starosty v případě jeho nepřítomnosti. Nic více a nic méně.

          Na jednáních rady obce jsme byli ze strany Lenky Hrabalové svědky jejích agresivních výstupů, arogantního chování, projevů neúcty ke starším lidem, lhaní, porušování zákona, cílené manipulace a záměrného překrucování skutečností. Po oprávněném upozorňování nejen starostou na tyto její chyby, na její protizákonné jednání a na záměrné zkreslování zápisů ze zasedání rady obce, které pořizovala, nám (radním) udělala přednášku o šikaně na pracovišti, o tom, že zastupitelé si jsou vzájemně zaměstnavateli a o tom, že ve výtkách vůči její osobě cítí sexuální podtext.          

          Radní na svých schůzích projednávají rozličné body. Aby mohla rada obce v dané věci rozhodnout, musí hlasováním přijmout usnesení. Místostarostka L. Hrabalová velmi často odmítala hlasovat a hlasování se zdržovala. To samozřejmě je ze zákona možné, avšak pokud se toto chování stane pravidlem, nemá účast takového zastupitele v radě obce smysl a je pro práci rady obce spíše antiproduktivní.
          V lednu 2020 přestala bez jakéhokoliv vysvětlení docházet na OÚ úplně, účastnila se pouze zasedání rady obce a svěřené povinnosti si neplnila. Přesto pobírala odměnu v plné výši stejně jako dříve. Po vyvolané „rekonstrukci rady obce“, které následovalo po odvolání starosty a dvou radních v dubnu 2020 navíc dokonce její účast na jednáních rady obce poklesla na pouhých 50%. Zřejmě její mise po tom, co nám všem předvedla a dokázala již skončila.
          Lenka Hrabalová podle mých zkušeností s ní není týmový hráč a její chování a jednání je pro kolektiv destruktivní. Jak zaznělo na veřejném zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2019, ona sama ač agresor se svému okolí staví do očí jako politování hodná oběť.
Lenka Hrabalová, tak jak jsem ji poznal je hádavá, zlá, zákeřná a nebezpečná žena.

          Miroslav Kovács – nedůvěryhodný egoista.
          Když se začal zapojovat do politické scény v naší obci, tvářil se, jak moc mu záleží na lidech, na spravedlnosti, na čestnosti a na naší obci. Vystupoval veřejně proti tehdejšímu starostovi Josefu Hasníkovi, kritizoval jeho činy a sliboval lidem změnu. Mnohdy šel ve svých výpadech proti němu daleko přes čáru. Když jsem ho v konkrétním případě upozorňoval, že tak jak to on tvrdí to není a že nemá pravdu, se zlou jsem se potázal a on od svého tvrzení neustoupil. Svým vystupováním a projevem si často dokáže získat posluchače. Pokud se na téma připraví, jeho rétorika umí posluchače i zaujmout. Pokud se nepřipraví, diskuzi odmítá. Je však také nadaný manipulátor, který umí lidem podsouvat své myšlenky a ovlivňovat své okolí tak, jak právě potřebuje. Kdo ho nepozná v jiných situacích, těžko by dokázal uvěřit, že ve skutečnosti je to diametrálně odlišný člověk. Podle mého názoru a zkušeností jeho ego a potřeba manipulovat lidi kolem sebe jsou jeho pravou podstatou.

          Miroslav Kovács není týmový hráč, neumí přijímat jiný názor a pokud není po jeho, dává - jak sám říká - od toho ruce pryč. Před volbami 2018, když jsme se společně domlouvali, že chceme ve vedení obce prosadit změnu, tak jsme lidem říkali, že je v podstatě jedno, jestli budou volit Kovácse, nebo Záboje, protože stejně táhneme za jeden provaz a společně chceme změnu. Tato shoda však trvala pouze krátkou dobu a brzy po volbách skončila. Stále více bylo zřejmé úsilí Miroslava Kovácse za každou cenu zviditelňovat sebe a svou kandidátku sdružení Obec lidem. Sestavení kulturní komise, později přejmenované na kulturní radu a její snaha mluvit fungujícím spolkům do jejich činnosti pod rouškou pomoci, měla ve výsledku negativní dopad. Když jsem se na společné schůzce se zástupci spolků ptal, jak hodnotí činnost kulturní rady, jaké s ní mají zkušenosti a jestli mají v plánu její pomoci v budoucnu využívat, bylo mi jednohlasně odpovězeno, že kulturní radu k ničemu nepotřebují a potřebovat nebudou. Jeden, avšak zásadní příklad za všechny byly hody 2019, které se díky jeho (Kovácsově) aktivitě málem neuskutečnily. Jen díky tomu, že se na mne včas obrátili členové chasy se svými problémy, které nastaly vměšováním kulturní rady do příprav hodů a které jsme společně (chasa a starosta) vyřešili, se hody nakonec konat mohly. Rozporuplnost jeho (Kovácsova) myšlení charakterizuje na jednu stranu jeho vyjádření, že „označení „JÁ“ když něco děláme už bylo dost“ a na druhou stranu jeho prohlášení, že „on už nebude ten hloupý a že se pod všechno co udělá podepíše“ aby se neopomněl zviditelnit vypovídá mnohé.
          Jeho „pracovní nasazení radního“ zase charakterizuje počet neúčastí na jednáních rady obce a také například zpráva, kterou zaslal radním v průběhu jednoho zasedání jako „pozdrav“ ve smyslu: „Kolegové radní, dnes s Vámi nemohu být na jednání rady obce. Budu na Vás však myslet ze Špilberku při sklence dobrého vína a později doodsouhlasím co bude potřeba“. Jenže ono žádné pozdější doodsouhlasování není ze zákona, ani prakticky možné a Miroslav Kovács asi vůbec nepochopil systém fungování zastupitelstva, principy schůzí rady obce, principy hlasování a přijímání závěrečných usnesení.
          Miroslav Kovács se otočil o 180° proti tomu, co svým voličům a koaličním partnerům říkal před volbami. Podpořil zpět do funkce starosty Josefa Hasníka, proti kterému před volbami bojoval. Začal společně s Lenkou Hrabalovou bojovat proti mně, proti Petrovi Holcovi a také proti Dušanovi Kopřivovi.

Dovolte, abych Vám sdělil svůj názor, ke kterému jsem na základě vlastních zkušeností s tímto člověkem dospěl, a to, že Miroslav Kovács je nebezpečný manipuátor, pokrytec, zrádce, lhář a bezpáteřní karikatura.

          Akce „BIOGRAF“ a silný tlak ze strany M. Kovácse a L. Hrabalové na radu obce, aby tento jejich projekt podpořila, jejich neodbytný nátlak, aby obec (rada obce) uvolnila finanční prostředky a převedla je na „mrtvý“ transparentní účet proto, aby tak ve výsledku vznikl dojem finanční úspěšnosti celé této akce byl nechutný. V neposlední řadě ostrá a neadekvátní vyjádření v časopise „Naše obec“ v reakcích na můj prezentovaný názor ukazují skutečnou tvář a ideologii těchto lidí. Především se zviditelnit. A to pravděpodobně za jakoukoliv cenu. Bez mrknutí oka zradili svoje voliče i svoje koaliční partnery. To připomíná opovržení hodné případy „jidášství“, které známe z dávné i současné historie po celém světě. Díky postoji M. Kovácse, L. Hrabalové a V. Zouharové máme nově jeden přímo z naší obce. Ne spontánní, ale pečlivě promyšlená a připravená zrada dokonaná na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 22.dubna 2020 v Dolních Dunajovicích v režii M. Kovácse, L. Hrabalové a V. Zouharové.

          Odvolání starosty
          Na posledním loňském veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2019, byl dodatečně v průběhu zasedání zastupitelstva podán ze strany M. Kovácse a L. Hrabalové návrh na odvolání starosty obce, o kterém se však po dlouhých diskuzích nakonec nehlasovalo.
          Odvolání starosty se podařilo uskutečnit pod záminkou nutnosti „rekonstruovat radu obce“ až na základě zákulisní koaliční zrady sdružení Obec lidem a jejich následné vzájemné dohody mezi opozicí a zastupiteli Obec lidem. Potvrdila se tak slova, která zazněla na veřejném zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2019, že L. Hrabalová a M. Kovács tím, jak se chovají, jsou horší než rakovina.
          Toto se opět (stejně jako v případě mého odvolání z pozice místostarosty v roce 2016 a prosincového pokusu o moje odvolání 2019) událo na základě bodu, který byl do programu jednání doplněn až na zasedání zastupitelstva obce, jako výraz naprosté neúcty vůči občanům, arogance moci a pohrdání lidmi. Ze zákona totiž musí být program jednání zasedání zastupitelstva řádně vyvěšen 7 dní před vlastním zasedáním na úřední desce obecního úřadu a zastupitelé musí dostat k prostudování podklady k projednávaným bodům. Toto se však pravděpodobně záměrně nestalo, protože šlo o plánovaný podraz a podpásovku ze strany zúčastněných „hrdinů“ zastupitelů vůči zbytku zastupitelstva a vůči občanům naší obce. To, že vše bylo dopředu projednáno a dohodnuto potvrdil sám M. Kovács. Navíc, co ještě podtrhuje celý hnus jejich jednání, načasovali odvolání starosty a dvou radních do období nouzového stavu v ČR, s výrazně omezenou možností účasti veřejnosti a s tvářemi zastupitelů zakrytých rouškami.

          Citace
          Povinnou informací, kterou dle ustanovení §93 zákona č. 128 Sb. o obcích je nezbytné zveřejnit, je navrhovaný program. Pokud se jedná o doplnění programu až v průběhu zasedání, mělo by se dle tohoto § jednat pouze o body, které svojí povahou nelze označit za závažné a které nebyly v době zveřejnění oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce známé. Odvolání starosty je dle nálezu Ústavního soudu ze dne 30.9.2002 závažným bodem programu a uveden v připravovaném programu by být měl. Takových kroků se doporučuje zastupitelům vyvarovat.

          Moje úvaha
          Starosta (kterýkoliv) může být zastupitelstvem (kdykoliv) odvolán. K tomu by však měly vést závažné důvody, na jejichž základě by takto zastupitelé museli nakonec rozhodnout. A měla by to být poslední varianta řešení v případě vážného, popřípadě opakovaného vážného pochybení ve funkci. To, že na pracovišti a v kolektivu (kterémkoliv) vyvstanou mezi jednotlivými lidmi (kolegy, zaměstnanci) problémy, se běžně stává. Není tomu jinak ani v našem zastupitelstvu a ani v zastupitelstvech jiných obcí a měst. Zastupitelé jsou voleni občany, kteří jim dávají ve volbách svůj hlas, protože jim důvěřují, že dobře a zodpovědně budou hájit jejich zájmy a spravovat obecní majetek. To, že mají zastupitelé různé pohledy na řešení té, které záležitosti je také normální. Každý zastupitel navíc reprezentuje svoje kandidátní sdružení a předvolební programové prohlášení, se kterým do voleb šel. To je také v pořádku. Aby ale došlo ke splnění předvolebních slibů, nápadů, záměrů a předkládaných návrhů, musí být v zastupitelstvu či v radě obce nalezena podpora většiny. Pokud se většina na předloženém návrhu neshodne, není tento návrh přijat a buď musí být přepracovaný předložen znovu tak, aby většinu přesvědčil, nebo se neuskuteční.

          Není však morální, demokratické a normální, aby k prosazení vlastních zájmů jednotlivce, či jedné skupiny zastupitelů, byl z funkce odvoláván starosta, či kterýkoliv člen rady obce.

          Zdůrazňuji:
          Žádný starosta, ani kterýkoliv člen rady obce nesmí být odvolán ze své funkce jen proto, že tento post chce z jakýchkoliv důvodů obsadit někdo jiný.
          Pokud má kdokoliv ambice být starostou či pracovat ve vedení obce či města, nechť získá tento mandát v řádných komunálních volbách a vykonává jej po celé volební období. To by mělo platit obecně a vždy.

         

          Divadlo s příchutí politického procesu
          Pokus o odvolání starosty v prosinci 2019, jeho skutečné odvolání v dubnu 2020 a následné vyjádření M. Kovácse a L. Hrabalové ze sdružení Obec lidem a celé toto jejich (divadelní) představení ve mně zanechalo dojem a hořkou příchuť nejprve nezdařeného a následně zdařeného politického procesu. V roli „prokurátorů“ se M. Kovács a L. Hrabalová pokoušeli v prosinci 2019 přesvědčit „tribunál“ (zastupitelstvo obce) a přítomnou veřejnost abych byl na základě jejich nekonkrétních, lživých, nepodložených a vykonstruovaných obvinění odvolán z funkce starosty s tím, že obec nezůstane bez vedení, protože paní místostarostka je přece připravena tuto funkci okamžitě převzít. Vyjádření M. Kovácse a L. Hrabalové vydaná následně po mém odvolání v dubnu 2020, jsou plná zášti, lží, pomluv, špíny, obviňení mé osoby a mají jediný cíl: Ospravedlnit jejich zradu na voličích, koaličních partnerech a skrýt své opovržení hodné jednání za nekonkrétní nepodložená a lživá obvinění vůči mé osobě. Několikrát jsem veřejně vyzval M. Kovácse a L. Hrabalovou, aby konkretizovali svoje argumenty, kterými nme napadali a pokud tak neučiní, aby se omluvili. To však oni vždy odmítli. Naposledy se tak stalo na veřejném zasedání zastupitelstva obce v dubnu 2020, když jsem k tomuto vyzval M. Kovácse. Ten mě však arogantně odpověděl, že nebude říkat nic, že by to byl slovní ping-pong. Připomíná mi to psy, kteří jen štěkají v bezpečí za plotem..
          Nikdy mě nenapadlo, že budu jako starosta obce muset řešit mocenské zájmy a chutě někoho, kdo takto zvráceně přemýšlí a jedná. Opravdu jsem nešel pracovat na obecní úřad proto, abych zde působil v roli vychovatele a učitele slušného chování. Naprosto souhlasím s bývalou paní místostarostkou, která mě (když jsem ji požádal o zaslání mailu) upozornila, že „není žádná moje sekretářka a nemusí nikoho poslouchat a že mě nic posílat nebude“. A také neposlala. S tímto jejím vyjádřením nelze než souhlasit a já jsem také po ní žádnou práci sekretářky nevyžadoval. V mé žádosti o zaslání mailu jsem opravdu neviděl nic vyjmečného a popravdě mne tato její razantní odpověď překvapila. Nic méně: V minulosti se starosta a místostarosta vzájemně respektovali. Starosta řídil obec a místostarosta reflektoval na svoji pozici a zastupoval starostu výhradně v případě jeho nepřítomnosti. Jejich vzájemná spolupráce byla samozřejmostí, kterou občané očekávají. Věřil jsem, že výše popsané problémy vyřešíme v rámci naší koalice, našeho zastupitelstva a Vy, občané nebudete našimi problémy obtěžováni. Věřil jsem, že jsme zde pro obec. Bohužel, však zájem o skutečné řešení problémů sdružení Obec lidem ani opozice nikdy neměli.
          Miroslavem Kovácsem a Lenkou Hrabalovou jsem byl označen za liknavého a líného starostu. Stručný výčet toho, co se mimo jiné podařilo přes všechny výše uvedené potíže a překážky uskutečnit jsou uvedeny ve „Zhodnocení koaliční spolupráce za kandidátku DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE“ a nemá smysl je zde duplikovat. Mimochodem kromě Petra Holce, Dušana Kopřivy a zastupitelů Dobrá volba pro Dunajovice NIKDO ze zastupitelů ani radních za celou dobu krizového stavu který nastal z důvodu COVID 19 se NIKDY nepřišel zajímat, zeptat či nabídnout jakoukoliv pomoc obecnímu úřadu a starostovi. NIKDO NIC. A to podle mého názoru vypovídá o mnohém. Pomoc a zájem spolupracovat projevili a vyjádřili občané naší obce. Ti oproti svým zvoleným zástupcům (zastupitelům) svými činy projevili (obyčejnou) lidskost. Za to Vám všem milí občané ze srdce upřímně děkuji.

          Všechny zde mnou uvedené informace a fakta jsou na rozdíl od dezinformací, pomluv a lží, které byly cíleně zveřejňovány pravdivé, dohledatelné a doložitelné. Já opravdu nemám zapotřebí ani sobě, ani nikomu jinému podsouvat lež zabalenou do krásných slov a tvrdit, že je pravdou.

          Závěr
          Vážení občané, naše obec je skutečně naše. Veškerý obecní majetek je náš. Také obecní úřad je náš. Zastupitelé, kterým dáváme ve volbách svůj hlas mají za úkol naši obec řídit, spravovat náš obecní majetek a řádně se o něj starat. Svým hlasem jsme jim dali tento mandát a vyjádřili důvěru.
Dá se říci, že to, čeho jsme již opakovaně v naší obci svědky, jsou v podstatě mafiánské praktiky několika málo osob, které se nebojím nazvat padlými zastupiteli. Takové jsme přece nechtěli a nevolili. Necháte to tak? Necháme to tak? Budeme poslušným stádem. (Ve smyslu, že ať si voliči zvolí, koho zvolí, vždycky to dopadne takto?)
A jaký smysl má potom chodit k volbám? Že pokud k tomu nikdo nic neřekne, tak s tím v podstatě souhlasí a je mu to jedno. Opakované a neoddiskutovatelné porušování zákona o obcích v případě záměrného nezveřejnění programu zastupitelstva v zákonné lhůtě před jeho zasedáním a to opakovaně(!) v zásadních případech. Budeme nadávat na chodníku, v hospodě, na vinici, nebo doma? Budeme nadále mlčet? Necháme si to líbit? Nebo dáme jasně najevo, že s těmito způsoby a praktikami nesouhlasíme a využijeme všech legitimních možností jak to změnit? Petice za odstoupení celého zastupitelstva a vypsání nových voleb například z důvodu ztráty důvěry ve stávající zastupitelstvo po tom, co většina současných zastupitelů předvedla a dále předvádí je jednou z možností, jak dosáhnout toho, aby tyto dle mého názoru mafiánské praktiky v naší obci konečně skončily. Aby obec konečně řídili zastupitelé, které si zvolíme my, občané v komunálních volbách, protože je chceme, protože jim důvěřujeme a ne ti, kteří uchopí moc nekalými praktikami balancujíc mnohdy na hraně zákona, zcela jistě však hluboko pod hranicí slušnosti a morálky.
          Můžeme mlčet a přihlížet. Můžeme být naštvaní nebo zklamaní. Můžeme se však tomu, co se děje také aktivně postavit. Nebo nemusíme. Vše záleží jen na nás. Je to naše svobodné rozhodnutí, naše svobodná vůle, naše právo. Kdo a co zvítězí? Svobodná vůle, nebo mafiánská zvůle? V žádném případě nepíši tyto řádky z touhy vrátit se na místo starosty obce či pro vlastní prospěch. Avšak zcela jistě je píši proto, že je naprosto nepřípustné, aby naši obec vedli a navenek reprezentovali lidé bez morálky, charakteru, studu, slušnosti, bezpáteřní pokrytci a lháři. Nebojuji za sebe. Bojuji za naši obec, za slušné občany. Bojuji za právo, spravedlnost a slušnost, protože toto vše mi není lhostejné. Bojuji za budoucnost nás, našich dětí a našich vnoučat. Nic více a nic méně. Prosazování vlastních zájmů a výhod, špinavé praktiky vysoké politiky, to přece nemá mít v naší obci místo.
          Zajímá mě Váš názor, zajímá mě, co si myslíte a jak to vnímáte Vy, spoluobčané. Velmi ocením, pokud mi svůj názor napíšete a také pokud budete mít zájem diskutovat.
          A také to, jestli je Vám to všechno jedno, nebo jestli Vás to také štve. Jestli Vám takové intriky připadají v pořádku, nebo ne. Velmi rád bych slyšel co nejvíce Vašich názorů a to jakýmkoliv způsobem, mailem, dopisem, osobně na ulici…kdekoliv. Protože platilo a platí, že kdo mlčí, souhlasí.
          To, že jsem byl odvolán z funkce starosty nevnímám jako svoji prohru. Naopak tuto skutečnost vnímám především jako osobní a také politickou prohru těch, keří zvedli ruku pro odvolání starosty a dalších dvou radních. Velmi smutný a alarmující je také fakt, že návrh na odvolání pana Petra Holce, nejstaršího člena zastupitelstva a jednoho z nejdéle působícíh členů rady obce, který pro obec dlouhá léta skutečně pracoval a v obecní politice se roky aktivně podílel, podávala nejmladší a nejkratší dobu fungující zastupitelka naší obce L. Hrabalová. To je opravdu neskutečně arogantní, bezcharakterní a vypovídá mnohé nejen o ní, ale také o ostatních aktérech a o celém tomto propracovaném scnénáři jak se zbavit starosty, dvou radních a převzít vedení naší obce.
          Osobně si myslím, že jedinou skutečnou prohrou v životě člověka je prohra vůči sobě samému a vůči svému svědomí. Což se některým zastupitelům stalo a oni to ani nevědí.

          Prioritou po volbách v roce 2018 pro nás bylo především zahájit práce na projektování nového kulturního sálu v naší obci a příprava obecního pozemku v lokalitě „Včelín“, která je územním plánem obce určená k zastavění rodinnými domy. Sleduji, že v současné době jsou oba tyto záměry novou radou obce odsunuty, upozaděny a finanční prostředky jsou přesouvány do jiných aktivit. To v čem se dále pokračuje je příprava rozšíření a navýšení kapacity ČOV a práce na projektování nové MŠ, družiny a jídelny. Spousta nápadů, projektů a záměrů jak zvelebit naši obec a zpříjemnit život občanům, jak získat finanční prostředky do obecní kasy nebo jak je z ní naopak zbytečně neutrácet zůstala však už z výše uvedených důvodů nenaplněna. Navzdory vytrvalému bojkotu všeho ze strany L. Hrabalové a M. Kovácse, kteří pravděpodobně kalkulovali s tím, že pokud budou vytrvale bojkotovat činnost rady obce a házet klacky pod nohy starostovi, tak přestaneme fungovat se nám dařilo dále úspěšně pracovat. Zásadně se zlepšila komunikace mezi obcí a krajem, výrazně mezi obecním úřadem a občany, startovaly krátkodobé i dlouhodobé projekty. Naděje opozice a výše jmenovaných zastupitelů sdružení Obec lidem, že bez nich to nemůže fungovat se rozplývaly a oni začali být nervózní. A představa, že by se i bez nich podařilo např. nastartovat projekt nového kulturního domu a během 1-2 volebních období jej třeba zkolaudovat asi pro ně byla příliš silná káva. Z výše uvedeného je zřejmé, jak politikaření škodí obci, občanům a dobrým záměrům jen proto, aby přineslo šanci na prospěch jednotlivcům či skupinám lidí.

          Samostatnou kapitolou je případ výsadeb dřevin, tzv. PRVKY ÚSES z roku 2014-15. V současné době by měla probíhat jejich rekonstrukce a obnovení výsadeb externí firmou. Na tuto akci v roce 2016 obec čerpala dotaci ve výši 2.438.888 Kč. Dále je k tomu je potřeba připočítat ještě částku ve výši cca 680.000 Kč z obecní kasy. A výsledkem je naprosto zpustlé dílo a tím pádem obci (nám) způsobená škoda. A to vše z důvodu pro mne nepochopitelné nečinnosti tehdejšího a opět současného starosty J. Hasníka, který v tomto případě naprosto zklamal. Protokolárně převzal dílo bez závad a na závady zjištěné a poukazované od roku 2015 nijak nereagoval, neprojevil žádnou snahu o jejich nápravu a dokonce ani nepodal žádnou reklamaci díla, byť jen jednou jedinou větou. Díky tomu obci hrozilo buď vrácení poskytnuté dotace, nebo náprava z vlastních zdrojů. Co je zajímavé je skutečnost, že celá složka „Prvky ÚSES“ záhadně z obecního úřadu zmizela. Podařilo se mě však celý případ zrekonstruovat a vynaložil jsem opravdu hodně úsilí a času aby náprava tohoto stavu ve výsledku naši obec stála co nejméně. Naopak J. Hasník, který tento stav a škodu způsobil neudělal pro zmírnění škody a jejich následků naprosto nic. Když jsem pojmenoval věci pravými jmény, nechal zpracovat právní posouzení tohoto případu a přednesl jej na radě obce a na veřejném zasedání zastupitelstva, netrvalo dlouho a byl jsem z funkce starosty odvolán. Také je potřeba dodat, že všechny tyto informace o této kauze měli k dispozici radní, kteří mne odvolávali a posadili zpět do křesla starosty J. Hasníka. Vše je však zdokumentováno a zákon hovoří jasně, když zastupitelstvu obce ukládá povinnost v takových případech hledat viníka.

          Dalším zásadním tématem je například prodej pozemků pod rukou, bez účasti veřejnosti v režii starosty Josefa Hasníka a mnohé další kauzy. To by však bylo na další dlouhé psaní což není smyslem tohoto mého vyjádření.

          Kdo máte zájem o další kauzy, informace, komentáře, novinky, můžete sledovat moje osobní webové stránky www.zaboj.cz
          V záložce „komunální politika“ naleznete historii i současnost dění v naší obci, najdete zde kauzy, které popisují velmi závažné skutečnosti a pravděpodobně také pravé důvody oné „nutnosti zásadní změny ve vedení obce". Obrázek si následně můžete vytvořit každý sám.

                                                                                                                                                                                                            Vít Záboj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *