Skládka- poplašná zpráva na zastupitelstvu obce prosinec 2019

OKNA DO ŠKOLY – zápis z rady obce aneb jak vyrobit křivé obvinění
10. 6. 2020
OBJÍŽĎKA, STATIK a odmítnutí pomoci občanům zastupiteli ze sdružení Obec lidem
11. 6. 2020
OKNA DO ŠKOLY – zápis z rady obce aneb jak vyrobit křivé obvinění
10. 6. 2020
OBJÍŽĎKA, STATIK a odmítnutí pomoci občanům zastupiteli ze sdružení Obec lidem
11. 6. 2020

Továrna na lži a pomluvy Miroslava Kovácse, Lenky Hrabalové a spol. pod záštitou sdružení Obec lidem:

Skládka – poplašná zpráva:

Továrna na lži a pomluvy Miroslava Kovácse, Lenky Hrabalové a spol.

pod záštitou sdružení Obec lidem:

Skládka – poplašná zpráva:

Na veřejném  zasedání zastupitelstva 18.12.2019 přednesla tehdejší místostarostka Lenka Hrabalová (LH) zprávu o tom, že dostala informaci, že se na skládku opět něco vozí. Vznesla dotaz, co se tam tedy vozí a snažila se obíhat zastupitele a ukazovat jim fotografie ze skládky z toho rána. Petr Holec konstatoval, že se nevozí na skládku, ale že se vozí hnůj do vinohradu.   

Vlastimil Pitra upozorňoval, že na skládce jsou nově složeny cihly, plechy, pneumatiky a dřevo a že posílal paní Hrabalové fotky. Dále uvedl, že brána na skládce je odemčená. Pan Pitra také tvrdil, že jsou to fotky z dnešního dne a LH se zeptala kdo má v tuto chvíli od skládky klíče. Starosta jí odpověděl, že klíče má pan Černek. Izabela Cavallini se vyjádřila, že za vyvezené tatry na skládku je tedy zodpovědný p.Černek. Starosta zdůraznil, že by tomu tak bylo pouze v případě, pokud by pan Černek otevřel někomu skládku a nechal na ni vyvézt odpad. V tom případě by za to byl zodpovědný. Současně také zdůraznil, že pokud se toto nestalo a na skládce se něco nově objevilo, nemůže nikdo tvrdit a nikoho obvinit, že je za to je zodpovědný jenom proto, že má klíče. Dále starosta  konstatoval, že věc prošetří, že je to pro něj nyní nová informace, která zazněla až zde a že to bude řešit.

A jaký byl výsledek?

Nepravdivá, poplašná a vykonstruovaná zpráva V. Pitry a LH opět s cílem očernit starostu, pracovníky obce a pana Bařinu. Také toto mělo sloužit jako argument k odvolání starosty.

Brána skládky byla zamčena. Pracovníci obce jeli ještě ten večer bránu a prostor zkontrolovat.

Žádné tatry s cihlami, dřevem, pneumatikami atd. na skládce nepřibyly.

Následující den ráno jsem byl s panem Černekem na skládce, telefonoval jsem Vl.Pitrovi co kde viděl a o čem mluvil. Ten tvrdil, že byl dnes ráno opět u brány a že byla otevřená, že to chtěl večer i ráno vyfotit, ale že měl vybitý mobil... (!?) Také se mě omluvil, že fotografie, které poslal LH jsou staršího data a ne ze včerejšího dne, jak prezentoval na zastupitelstvu(!?) (Existuje písemné vyjádření z obchůzky).

Na skládku přijel nezávisle na nás také pan Petr Holec a společně jsme konstatovali a zdokumentovali stav skládky a potvrdili, že nic nového na skládce nepřibylo.

Poslední akcí, která byla na skládku uložena byla suť a cihly ze zbourané zdi a garáže z obecního pozemku. Dle vyjádření pana Bařiny, který tyto práce prováděl, na skládku uložil cihly a suť prostou nebezpečných odpadů. (Existuje písemné vyjádření).

V této době bylo v platnosti usnesení rady obce, které zakazovalo skládkování odpadu v prostorách bývalé cihelny s vyjímkou ukládání sutě a zeminy z obecních prací. Nedošlo tedy k žádnému porušení nastavených pravidel (což by se však LH hodilo).

Při společné obhlídce zastupitelů na bývalé skládce, kterou svolal pan Petr Holec bylo k vidění několik starých pneumatik obrostlých mechem na dně rokle, jedna pneumatika na hraně skládky, kterou tam však mohl odložit kdykoliv kdokoliv, protože skládka je kolem brány pěšky přístupná a také pár kusů železa.

K tomuto se pojí také vyjádření R. Procházky.

Kopíruji:

 příklad? myslíte vyvážení suti z domu vašeho syna na smeták i když to bylo zakázáno :D

Jeden z dalších příkladů zmanipulovaných a překroucených informací, kterými byli „krmeni“ členové sdružení Obec lidem a někteří spoluobčané.

Na základě výše uvedeného platného usnesení rady obce byla do prostoru skládky vedle uloženého kamení a recyklátu dočasně deponována výkopová zemina s kamením ze stavebních prací prodloužení vodovodu a kanalizace na ul. Polní, aby byla zanedlouho odvezena a použita zpět na ul. Polní. Toto však nebylo možno LH ani M.Kovácsovi vysvětlit, protože to nezapadalo do jejich plánu najít na starostovi nějaké pochybení. Jak vidno také z příspěvku R.Procházky, dočasná deponace obecního materiálu z obecní cesty je deklarována jako vývoz suti ze stavby RD. Tedy opět další „senzační zpráva“ která je opět mimo mísu..

Sám jsem se zúčastnil úklidu kolem skládky na jaře 2019. Tehdy jsme při společné akci naplnili vlečku různým odpadem. Je tedy naprosto nelogické, že bych měl zájem obnovit jakékoliv skládkování.

Také mne zaráží, s jakým zápalem prezentovala bývalá místostarostka LH tuto nepravdivou a neověřenou informaci, na veřejném zastupitelstvu. Že by součást strategie odvolávání starosty? Nic na něj nemáme, něco vymyslíme? Tak asi tak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *