Dům pro seniory BIOGRAF
24. 11. 2019
Starosta občanům
19. 3. 2020
Dům pro seniory BIOGRAF
24. 11. 2019
Starosta občanům
19. 3. 2020

Vážení občané, opět jsme na tanečním parketu spolu s dětmi rozsvítili vánoční strom, který sice není jedním z největších, avšak je krásně rostlý, bohatý a krásný. Moc děkujeme touto cestou rodině Velánové, kterým dlouhé roky rostl a dělal radost před jejich domem. Letos strom ochotně darovali naší obci, aby se z něj stal vánoční symbol pro nás všechny. Opět vnímáme tu jedinečnou atmosféru blížících se Vánoc, která nás provází každoročně, již od našeho dětství, a mám za to, že každý z nás v tomto čase zabloudí ve svých vzpomínkách do dětských let a do obrazů, které se do našich myslí vryly. My, rodiče, (pra)babičky a (pra) dědečkové, svým dětem a (pra)vnoučatům právě nyní vytváříme jejich budoucí vzpomínky podobně, jako je kdysi vytvářeli naši rodiče nám. Mějme to tedy na paměti. Vánoce jsou také časem dlouhých večerů, kdy máme větší prostor k přemýšlení, k hodnocení roku, který pomalu končí, a také čas ohlédnout se za prožitými událostmi. Dovolte mi tedy také malou rekapitulaci toho, co se v uplynulém roce událo v naší obci. Rok od komunálních voleb uběhl jako voda. Pro mne to byl rok naplněný spoustou každodenní práce v mnoha různých oblastech, období malých i velkých rozhodování, získávání nových zkušeností, čas bojů a zápasů, ve kterých mě vždy šlo především o blaho a dobrou reprezentaci naší obce. Přes všechny složitosti se nám podařilo uskutečnit také hodně dobrých záměrů, jakými byla například realizace stavebních prací a pokládky elektro kabelů NN, veřejného osvětlení a rozhlasu na ulicích U Vodárny, U Rybníka, Nové, prodloužení ulice Polní a ulice Příční. Na základě vypracovaných studií probíhá úprava prostranství okolo rybníka spolu s výsadbou zeleně a veřejnosti budou představeny studie projektu nového kulturního sálu. Velice se zdařila květinová výsadba kontejnerů na tanečním parketu, ozdobení mostku u restaurace Praha truhlíky s muškáty, rozkvetl nám žlab na parkovišti po bývalém OÚ a pás kolem silnice v parku směrem ke školní jídelně. Lokalita bývalé cihelny se po jarním společném úklidu, výsadbě stromů a po terénních úpravách opět začlenila do okolní přírody. Podařilo se nám opravit a zpevnit další významný kus polních cest mezi vinohrady. Na dvoře ZŠ probíhá výstavba nového sportovního hřiště s umělým povrchem a připravujeme výměnu oken na budově ZŠ do ulice spolu se zateplením půdy. V domě památníku Dr. Karla Rennera na ulici Poštovní byl instalován nový bankomat, který je od listopaduv provozu. Letní bouřka na začátku prázdnin nám vzala dvě staleté lípy na ulici Rudé armády a způsobila další menší škody v naší obci. Naštěstí se však nikomu nic nestalo, což je nejdůležitější. Díky vlastní iniciativě pana Kuruce, který již zasadil dvě nové lípy, se budeme těšit na jaro, až se zazelenají. Proběhla nutná rekonstrukce kotelny OÚ a domu Dr. K. Rennera, která zde byla v provozu od postavení těchto objektů a již dosloužila. Pokud bych se měl ohlédnout za prací a činností zaměstnanců obecního úřadu, údržby a čistírny odpadních vod, rád zde všechny chválím za jejich dobrou a zodpovědně vykonávanou práci. ZŠ, MŠ a družina s jídelnou fungují pod vedením pana ředitele Vl. Mikela také dobře a naše vzájemná spolupráce přináší své ovoce. Také touto cestou děkuji všem našim občanům, kterým není lhostejná naše obec a kteří stejně jako já upřednostňují osobní kontakt, když cítí potřebu na něco upozornit nebo cokoliv pochválit. Vážím si všech, kteří udržují a zvelebují svoje předzahrádky a starají se o chodníky a prostory před svými domy. Dříve to bývala samozřejmost pro všechny, která naštěstí mnohým z nás zůstala vlastní. Krásná a upravená obec je dílem nás všech. Nejen OÚ, pracovníků komunálních služeb a zastupitelů. Proto děkuji všem, kteří přikládají ruku k dílu a činí naši obec krásnější. V uplynulém roce jsem s paní matrikářkou přivítal v obřadní síni obecního úřadu 18 nových občánků, kteří se v naší obci narodili. Zúčastnil jsem se posledního rozloučení s 15 občany a uzavřel jsem 18 nových manželství. Mimo naši obřadní síň jezdíme oddávat také do Brodu nad Dyjí na penzion Pastuška a do obce Perná. Jedna svatba také proběhla v lomu a jedna byla na lodi na Novomlýnských nádržích. Také jsem měl tu čest, že jsem letos ve dvou případech znovu oddával manžele při příležitosti jejich diamantových svateb. Jistě by toho bylo mnohem více, co bych mohl vzpomenout, ale zase někdy příště. Vážení občané, přeji Vám v tomto předvánočním čase především hodně pevného zdraví. Spoustu radosti, pohody a krásných svátečních chvil, které k Vánocům neodmyslitelně patří. A do nového roku 2020 Vám přeji jenom vše dobré, zdraví skálopevné a důvody k úsměvům a dobré náladě nekonečné.

S úctou Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *