CD ŽENSKÝCH SBORŮ a snaha se zviditelnit

Jubilanti 75
30. 6. 2020
Rekonstrukce chodníků na ul. Rudé armády 2016
5. 7. 2020
Jubilanti 75
30. 6. 2020
Rekonstrukce chodníků na ul. Rudé armády 2016
5. 7. 2020

CD ženských sborů:

Ženský sbor natočil v loňském roce svoje CD a obec ze svého rozpočtu podpořila tuto aktivitu částkou 25.000,- Kč. M. Kovács obeslal radu obce návrhem textu, který měl být uveřejněn na obalu:

OBEC DOLNÍ DUNAJOVICE

PODĚKOVÁNÍ

Lidová píseň k naší obci patří. Je její neoddělitelnou součástí, důležitou ingrediencí a kořením, které dodává radost a potěšení do našich životů.

Velmi si vážíme činnosti našeho ženského pěveckého sboru. Jejich zpěv nás doprovází na významných slavnostech naší obce a dotváří vždy příjemnou atmosféru.

Obec Dolní Dunajovice je hrdým partnerem toho hudebního nosiče. Je nám ctí, že můžeme jeho vznik finančně podpořit a vytvořit tak jednu z důležitých vzpomínek pro budoucí generace nejen občanů Dolních Dunajovic.

Vít Záboj                   Lenka Hrabalová                     Miroslav Kovács

starosta obce           místostarostka obce               kulturní rada obce

Nesouhlasil jsem s tím, abychom se pod tento text podepisovali a takto se zviditelňovali, že mi to přijde zcestné a také jsem upozornil na skutečnost, že o podpoře CD rozhodla celá rada obce, tak to by tam pak měli být podepsaní všichni.

S textem jsem také nesouhlasil a upravil jsem jej do návrhu pro další diskuzi. Logické by podle mne bylo, že za podporu bude nejprve děkovat sbor a následně se vyjádří obec a ne naopak. Na přípravě a výrobě CD jsem se nikterak nepodílel a tak můj podpis na tomto CD by neměl žádné opodstatnění. A zviditelňovat se opravdu nemám zapotřebí. A ze strany M.Kovácse začalo dopisování, obviňování a nátlak na radu obce. Nakonec za mnou přišel do kanceláře OÚ pan Pavel Karlík ml., kde jsem mu jasně vysvětlil, že pokud má být na jejich CD za obec text, tak s jeho zněním musí souhlasit rada obce. V opačném případě ať si napíší jakýkoliv text sami za sebe, protože CD je pouze jejich záležitostí a je jen na nich, co tam napíší. Že jim do toho obec nebude mluvit. S tím jsme se rozešli. O tom, že další finanční podporu na plánovaný křest CD obec poskytovat nebude a akci podpoří poskytnutím kinosálu rozhodla rada obce. Pan Karlík st. jako vedoucí sboru o žádnou další finanční podporu ani nežádal. Jak jistě všichni vědí, na křtu CD jsem byl (pozval mne osobně p. Karlík st.) a veřejně jsem v krátkém proslovu na podiu poděkoval Ženskému sboru za vznik tohoto CD i za jejich dlouholetou činnost v naší obci.

Pokud tyto skutečnosti M. Kovács, L. Hrabalová a P. Karlík ml. překroutili a dál podávali jinak než se staly, byl to záměr zviditelnit sebe a poškodit obec a starostu v očích Ženského sboru a spoluobčanů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *