Zhodnocení koaliční spolupráce za kandidátku „DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE“

Osobní vyjádření k tomu, co předcházelo odvolání starosty Dolních Dunajovic 2020
19. 9. 2022
Politika a slušnost? Nemožné.
22. 9. 2022
Osobní vyjádření k tomu, co předcházelo odvolání starosty Dolních Dunajovic 2020
19. 9. 2022
Politika a slušnost? Nemožné.
22. 9. 2022

Zhodnocení koaliční spolupráce za kandidátku „DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE“

Vážení spoluobčané a naši voliči, jistě jste zaznamenali změny, které se udály ve vedení obce na dubnovém zasedání zastupitelstva. Doposud se ke změnám vyjádřili jejich iniciátoři, ale za kandidátku „DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE“, která ve vedení obce měla starostu pana Víta Záboje, cítíme, že vám dlužíme také naše vyjádření, resp. pohled na věc. Nechtěli jsme hodnotit situaci s horkou hlavou po provedených změnách a také jsme potřebovali čas si sami uvědomit, co se vlastně stalo, a získat nadhled nad tím, jak se dlouhodobě vede komunální politika v naší obci.

Komunální volby v Dolních Dunajovicích v roce 2018 se nesly v duchu změny ve vedení obce konkrétně změny na postu starosty obce, kdy dosavadní starosta Mgr. Josef Hasník vedl obec dvanáct let. Uskupení kandidátek (Dobrá volba pro Dunajovice, Obec lidem, SNK 2018 pro rozvoj Dolních Dunajovic a KSČM Dolní Dunajovice), které po volbách v roce 2018 sestavilo koalici, vyslyšelo hlasy občanů volajících po změně ve vedení obce a tuto změnu uskutečnilo pomocí těsné většiny osmi hlasů.

Nové vedení obce se zpočátku muselo vypořádat s problémy, které vznikly způsobem předání agendy Mgr. Josefem Hasníkem, který z pohledu bezproblémového chodu obce nebyl úplně šťastný, když se svým odchodem záměrně vymazal také veškeré dokumenty na obecních discích. Tento postup je pro nás zarážející i z dnešního pohledu, protože člověk, který obec vedl dvanáct let a předtím působil také na postu místostarosty, projeví vůči obci takovou neloajalitu, a poté vyvine obdivuhodné úsilí, aby ztracený post získal zpět, což se mu povedlo.  Ale je možné po tomto zvláštním předání obce věřit, že dobro obce je u něho na prvním místě?

Po úspěšném vypořádání se s prvotními problémy se postupně začaly objevovat problémy v koalici mezi zástupci kandidátky „Obec lidem“ a zástupci zbytku koalice.  Zástupci „Obce lidem“ nabyli dojmu, že často bývají přehlasovávaní a jejich tématům není věnována dostatečná pozornost.  Nicméně i přes protichůdné postoje v rámci rady obce je nutné odmítnout názor, že rada obce nefungovala. I přes nejednotnost názorů byla rada vždy usnášení schopná a byla schopna přijímat rozhodnutí. Také je potřeba odmítnout názor, že bývalý starosta pan Vít Záboj nekonal. Není rolí tohoto článku obhajovat práci pana Víta Záboje, nicméně pro rozptýlení pochybností je zde uveden stručný výčet jeho aktivit, kterým se věnoval, i když dnes je věc prezentována bývalou opozicí i zástupci kandidátky „Obec lidem“ tak, že vedení obce nefungovalo a ani starosta nepracoval. Mimochodem je úsměvné, když zástupci kandidátky „Obec lidem“ kritizují již bývalé vedení obce, kterého sami byli účastni.

 • Dotace intravilán
  • vyřízeno (J.Hasník nedokázal nebo neměl zájem dořešit.)
 • Dotace okna ZŠ
  • vyřízeno (Vyřízená a přiznaná dotace ve výši 90% ! Navzdory nechuti a bojkotu od M.Kovácse a L. Hrabalové.)
 • Bankomat                                                 
  • vyřízeno (Vykomunikováno a realizace včetně nového osvětlení venkovního prostoru. Za J. Hasníka to celé roky nešlo.)
 • Prvky ÚSES, výsadba alejí         
  • vykomunikováno (Zásadní problém, který svou nečinností a laxností způsobil J. Hasník. Obci způsobená  škoda ve výši cca 2 miliony korun. Od r. 2015 -2018 neudělal pro nápravu vůbec nic. V. Záboj ve funkci starosty vykomunikoval a vyjednal veškerou nápravu a způsob řešení.)
 • Lokalita „Březí“                                 
  • rozpracováno (Projektuje se zasíťování a výstavba chodníku včetně nájezdů pro plánovanou stavbu pěti RD.)
 • Změna umístění trafostanice                   
  • vyřízeno (Vykoupení pozemku pro stavbu TS a změna umístění z R.A. na ul. Pálavskou umožní rozšíření křižovatky R.A./Pálavská/K Větrolamu a současně bude do země uložena další část nadzemního elektrického vedení, na což následně naváže rekonstrukce          osvětlení (za LED a rozhlasu na těchto ulicích.)
 • Chodník ke kostelu                           
  • rozpracováno (Vysoutěženo, objednáno, aktuálně již vybudováno.)
 • Oprava místních komunikací             
  • vysoutěženo (Prodloužení ulice Polní a U kina v úseku kolem rybníka, chodník na ul. Kostelní včetně vstupu do kostela.)
 • Statik objížďka                                             
  • vyřízeno (Vstřícný krok vůči našim občanům navzdory nechuti  a bojkotu ze strany M. Kovácse a L. Hrabalové.)
 • Dálnice D52                                           
  • postoj obce (Nastavení vstřícné komunikace s JMK s cílem podpory stavby D52 za podmínek nastavených obcí a ukončení                  záporného odmítavého postoje naší obce.)
 • Kulturní dům                                    
  • výstavka studií (Snaha vtáhnout občany do tohoto záměru a začít s otevřenou komunikací. Cílem bylo v letošním roce zadání zpracování projektu.)
 • Levnější likvidace kalů ČOV                       
  • vyřízeno (Podnět od L. Galy, ve výsledku výrazná úspora finančních prostředků obci.)
 • ČOV, navýšení kapacity                              
  • zahájeno (Zpracováno zadání poptání studie, předložení ke schválení na radě obce, předání kontaktu, který obci vykomunikuje potřebnou administraci a dotace na SFŽP.)
 • Lavičky OÚ                                                   
  • vyřízeno  (Nápad a realizace, aby se měli nejen senioři kde posadit při čekání na prodejce.)
 • Opravy kanalizačních poklopů                   
  • vyřízeno (J.Hasník vždy tvrdil, že na ulicích R.A. a Hlavní to nejde, že to nejsou naše silnice. Šlo to.)
 • Most u Prahy-lávka pro pěší               
  • projektuje se (V rámci stavby nového mostu budou postaveny navíc lávky pro pěší po obou stranách mostu.)
 • Rekonstrukce kotelny OÚ                             
  • vyřízeno (Převzato v žalostném a zanedbaném stavu.)
 • Polní cesty                                                       
  • vyřízeno (Iniciativa P.Holec, vybudování dalšího úseku polních cest mezi vinohrady.)
 • Levnější telefonování mobily                       
  • vyřízeno (Vykomunikováno a přechod k jinému operátorovi přinesl obci velmi výraznou slevu.)
 • Muškáty na mostku u Prahy                         
  • vyřízeno (Vysazno, následná péče spolu s manželi Kroupovými)
 • Osázené koryto parkoviště                          
  • vyřízeno (Nápad paní E. Malíková.)
 • Nátěry mostních zábradlí                             
  • vyřízeno (Pouze za cenu nátěrových hmot.)
 • Sečení trávy na potoce externí firmou         
  • vyřízeno (Výhodnější způsob pro obec.)
 • Dohoda o podílení se na nákladech sečení potoka Povodím Moravy
  • dohodnuto  (Celé roky to nešlo, vše platila jen obec.)
 • Klubík Sluníčko                                               
  • vyřízeno (Provoz nesplňoval podmínky požární bezpečnosti – mimochodem žádost o grant INNOGY byla koncipována do prostor ZŠ a využití mělo být mnohem širší.)
 • Novoroční přípitek                                         
  • založeno (Nová tradice setkání občanů s vedením obce.)
 • Hody 2019                                                     
  • konaly se (Zástupci chasy přišli starostovi oznámit, že hody dělat nebudou z důvodů zásadního a neadekvátního vměšování se M. Kovácse a kulturní rady do příprav a organizace hodů. V. Záboj svolal schůzku chasy na OÚ a díky jeho garanci jako starosty, že            s chasou bude komunikovat sám se nakonec hody zachránily a kutečnily se.)
 • Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení (ALARM) OÚ, ČOV, SB. DVŮR, ostraha objektů za výrazně nižší cenu při vyšším komfortu 
  • vyřízeno (Navzdory neustálým obstrukcím M. Kovácse a L.Hrabalové.)
 • Zasedací místnost OÚ                                       
  • hotovo (Vybavení nábytkem a dřevěným obkladem, obrazovkou  pro možnost prezentací při jednáních.)
 • Kuchyňka OÚ                                                       
  • hotovo (Výměna plesnivého nábytku, pracovní desky, dřezu a obkladů, zkulturnění zázemí OÚ.)
 • Pořádek na OÚ                                                    
  • hotovo (Vybavení úklidové místnosti OÚ, zázemí s audio technikou v prostorách Dr. K. Rennera a nastavení systému pořádku namísto dosavadního chaosu.)

Je potřeba však přiznat, že se mohlo otevřít více témat důležitých pro fungování obce, ale kvůli některým tématům, kterým zástupci „Obce lidem" věnovali zbytečně dlouhou pozornost se toto nepodařilo. Příkladem může být téma uzavření skládky a její revitalizace – všem racionálně smýšlejícím lidem muselo být jasné, že se vyráběl problém, kde nebyl, protože konsenzus na uzavření skládky byl zřejmý. Zabředávání v detailech vedlo k zbytečné ztrátě času tří měsíců, které mohly být využity k jiné činnosti. Zde se jednoznačně projevila politická neprozíravost zástupců „Obce lidem“.

Problémy v koalici hlavně v komunikaci se stále stupňovaly, projevily se osobnostní rozdíly, rozdíly ve zkušenostech s komunální politikou, rozdíly v chápaní rolí v rámci jednotlivých zástupců koalice. Svou roli hrála také iracionalita některých zástupců z „Obce lidem“ a neochota problémy řešit věcně bez emočního náboje. Na krachu projektu koalice se podepsala neschopnost překlenout uvedené rozdíly a včasné nestanovení si prioritních témat, nad kterými by byla shoda napříč koalicí. Každý člen koalice by měl chápat, že pravděpodobně nebude schopen realizovat celý svůj volební program, ale je potřeba přistoupit ke kompromisům.

Výše uvedené rozdíly vyústily de facto v rozpad koalice, který byl dokonán právě na dubnovém zastupitelstvu, kdy zástupci „Obce lidem“ společně s tehdejší opozicí se ve zkratce zasadili o rekonstrukci rady obce tak, že pro samotné zástupce „Obce lidem“ se v obsazenosti rady nic nezměnilo kromě výměny postů. Dále se zasadili o vrácení Mgr. Josefa Hasníka na post starosty, čímž jednoznačně popřeli svůj hlavní programový cíl, kterým byla právě změna na postu starosty.

Tento krok byl a je stále pro nás nepochopitelný a opět politicky neprozíravý, protože z našeho pohledu je možné jej interpretovat tak, že se v očích svých voličů nebo možných voličů a možných budoucích koaličních partnerů stali méně důvěryhodnými a čitelnými, pro opozici toto byl samozřejmě vítaný krok i v kontextu problémů, které se objevily s prvky ÚSES. Dále se ocitli ve stejné situaci v rámci rady obce jako za předcházející rady obce. Stále mají jen dva hlasy, a navíc pokud nechtějí, aby jejich působení bylo ještě větším fiaskem v komunální politice v tomto volebním období, pak musí víceméně držet linii stanovenou bývalou opozicí.

Poslední politickou neprozíravostí či diplomatickým přešlapem bylo propásnutí možnosti nechat bývalého starostu Víta Záboje složit také mandát zastupitele. Nejdříve byl rozhodnutý mandát zastupitele složit a ústně to také deklaroval přímo na dubnovém zastupitelstvu v emočně vypjaté situaci – v té době se bohužel ještě nevědělo, že zákon stanoví písemnou formu složení mandátů. Stejně tento krok deklaroval i pan Petr Holec, který byl také členem koalice a současně odvolaným radním. Nicméně po vyjádření kandidátky „Obce lidem“, ve kterém se snažila zdůvodnit své kroky a postoje nepříliš korektním způsobem, a navíc dehonestovala zamýšlené složení mandátu zastupitele Víta Záboje, a  po následném uvedení nepravdivé informace do jednoho ze zápisů z rady obce zástupcem „Obce lidem“ z pozice místostarosty ohledně činnosti Víta Záboje jako starosty v rámci výběrového řízení na výměnu oken na místní základní škole, se Vít Záboj rozhodl, i na základě konzultace se členy vlastní kandidátky, nepotvrdit písemně onu ústní deklaraci složení mandátu zastupitele, jak vyžaduje zákon. Důvod byl jednoduchý, jako běžný občan by měl daleko menší možnosti se účastnit jednání orgánů obce a vyjadřovat své názory, resp. uvádět prezentované informace na pravou míru. Přitom stačilo málo, aby složení mandátu potvrdil. Stačilo, aby si zástupci „Obce lidem“ zachovali obyčejnou lidskou slušnost. Mohli jít svou cestou a bývalé koaliční partnery nechat na pokoji, vždyť o co se snažili jejich bývalí koaliční partneři? Nabídli svůj čas, své životní zkušenosti a dobrovolně se chtěli věnovat správě obecních věcí.  Nebylo potřeba, aby činnost zástupců „Obce lidem“ zasahovala do soukromých životů bývalých koaličních partnerů svými vyjádřeními, když to vypadalo, že už jsou někteří bývalí koaliční partneři z kola ven. Vše má své hranice.

Pro většinu zastupitelů to není první volební období, ale již několikáté. Lze tedy říci, že to jsou zkušení harcovníci a události popsané výše je nezaskočily. Pravděpodobně je nezaskočil ani způsob či prostředky, kterými se spolupodíleli na celém vývoji třeba jen tichým souhlasem. Nicméně za těchto okolností si neumíme představit, že by někdo, kdo má schopnosti, předpoklady a chuť se účastnit správy obce a uvažoval či měl chuť v příštích volbách kandidovat do zastupitelstva obce Dolní Dunajovice za některou ze stávajících tradičních kandidátek nebo sestavil svou kandidátku, nezměnil své rozhodnutí po tom všem, co mohl sledovat, a raději zůstal mimo dění obecního zastupitelstva.

DOBRÁ VOLBA pro DUNAJOVICE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *