Dolní Dunajovice na ryzím stříbře
24. 6. 2014
Dolní Dunajovice na ryzím stříbře
24. 6. 2014

Vážení spoluobčané, od roku 2006 jsem členem Zastupitelstva naší obce jako radní a od března letošního roku působím ve funkci místostarosty. Za toto období jsem se zúčastnil mnoha zasedání rady obce a zastupitelstva a byl jsem přítomen při jednáních a rozhodováních na nich. Mohu zodpovědně konstatovat, že činnost celého zastupitelstva naší obce a činnost rady obce je konstruktivní, smysluplná a že se zabýváme každým vzneseným návrhem. Mgr. Hasník jako starosta a zázemí tvořené Ing. Bičanovou a paní Dvořákovou je na vysoké profesionální úrovni. Všichni, kdo se setkávají při jednáních na obecním úřadě, mi jistě potvrdí, že každý z nás má možnost a příležitost vyjádřit se k řešeným záležitostem, o každém názoru je vedena konstruktivní diskuze a jejímž produktem jsou vždy taková rozhodnutí, na nichž se ve výsledku shodneme. Nepanuje zde žádná politická ani jiná rivalita. Protože na jednáních rady mají možnost být i ostatní zastupitelé obce a mnozí toho i pravidelně využívají, bývají jednání zastupitelstva snazší, protože do projednávaných bodů je většina zastupitelů již zasvěcena. To, co mi leží v poslední době na srdci a s čím se chci s Vámi podělit, je můj pohled na současné řešení dopravní situace, zvláště pak na řešení parkování motorových vozidel v naší obci. Možná mne k tomuto kroku napsat tento příspěvek posunulo i poslední jednání zastupitelstva obce a debata o petici občanů ohledně parkování. Všechno bylo již mnohokráte řečeno a vysvětlováno Mgr. Hasníkem ve zpravodaji naší obce, na jednáních ZO, přesto mi dovolte znovu připomenout skutečnosti, že: – Nutnost a tlak řešit dopravní situaci a parkování na silnicích a chodnících byla dlouhodobě potřebná (průjezdnost komunikací pro autobusy, vozidla záchranné služby, hasiče, zimní údržba aj.). – Obec s velkým předstihem informovala své občany o zamýšleném řešení situace, nabídla možnost zřídit si dle možnosti vlastní parkoviště a této možnosti mnozí využili (navíc byla vybudována parkoviště na ulici Zahradní, Poštovní a další jsou ve fázi příprav). – Kdo chce, uzná, že pohyb pěšky, na kole (pozitivní reakce jsem měl možnost slyšet již od starších, méně fyzicky zdatných spoluobčanů, kteří právě jízdní kola používají k dopravě ať už za nákupy, nebo např. k lékaři), či motorovým vozidlem je po nově zrealizované dopravní úpravě mnohem snazší, plynulejší a především bezpečnější. Městská policie Mikulov, která má s naší obcí podepsanou smlouvu o spolupráci a která má za úkol dohlížet mimo jiné i na dodržování dopravního značení v naší obci pochvalně konstatovala, že postup obce vůči občanům a uživatelům místních komunikací je velmi vstřícný (použili výraz nadstandardní), proto, že obec nejdříve investovala finanční prostředky a zřídila další možnosti parkování v obci, dala možnost a časový prostor občanům zřídit si parkování u svých nemovitostí a teprve následně začala řešit dodržování zákona o silničním provozu. Škoda, že tento názor slyšíme spíše od jiných než od místních. Zkuste se prosím zamyslet bez předsudků nad tím, zda se Vám současný stav komunikací bez mnohdy ne právě správně zaparkovaných vozidel líbí více, než to, jak tyto komunikace vypadaly před novým dopravním značením. Já si osobně myslím, že i toto rozhodnutí, ke kterému jsme na jednáních rady a zastupitelstva naší obce dospěli a které se nám podařilo zrealizovat je správné, dobré a prospěšné pro naši obec, pro naše občany a že přispívá k bezpečnosti a posunuje kulturu života v naší obci výš. A i když se to ne vždy a ne všem tak může mnohdy zdát, je to priorita, o kterou nám jde. Díky zrealizované rekonstrukci zeleně v parcích a na hřbitově tak spolu s průjezdnými komunikacemi vzhled naší obce velmi získal. Možná, že to vidíte podobně, jako já, když se kolem sebe rozhlédnete…

Děkuji všem, kteří dočetli až sem a přeji Vám radostné Vánoce, klid, pohodu a štěstí v kruhu Vašich blízkých.

Vít Záboj, místostarosta

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *