Dolní Dunajovice na ryzím stříbře
24. 6. 2014
Noční klid
24. 6. 2017
Dolní Dunajovice na ryzím stříbře
24. 6. 2014
Noční klid
24. 6. 2017

Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych Vás pozval k letošním komunálním volbám a přidal malé zamyšlení. Obecně je to s komunálními volbami tak, že se lidé dělí v době konání voleb na voliče a nevoliče. Ta první skupina – voliči - vědí, že k volbám půjdou, o dění v obci se zajímají a také mají jasno v tom, koho by rádi viděli ve vedení a v zastupitelstvu naší obce. Potom je zde skupina občanů, kteří naprosto přesně vědí, že oni k volbám nepůjdou, protože: Stejně to k ničemu není - neznám je - moc dobře je znám – stejně si udělají, co chtějí – nezajímá mě to – jdou tam jen pro svůj vlastní prospěch - … a … jistě si najdou mnoho dalších „důvodů“. Všichni, bez rozdílu, však máme na věci a na dění kolem nás svůj pohled a svůj názor. Můžeme se rozčilovat, nadávat, nebo chválit, avšak jak jistě víte, na chodníku nebo v hospodě to ve výsledku velkou váhu nemá. Máme však možnost opět po čtyřech letech využít svého volebního práva. Jedná se o komunální volby v naší obci, v obci Dolní Dunajovice, ve které my, milí spoluobčané, žijeme. A tak ať už se sami zařadíte do kterékoliv skupiny, dovolte mi, abych Vám nabídl svůj pohled: Komunální politika na této naší, obecní úrovni, v žádném případě není malá a nesmyslná. Já ji naopak vnímám jako velmi silnou a mocnou a jako výzvu a možnost bezprostředně ovlivnit životy občanů v naší obci Dolní Dunajovice. Jsem připraven spolu s týmem výše uvedených kandidátů, a ve výsledku s těmi, kteří získají díky Vašim hlasům mandát být Vašimi zastupiteli, pracovat a použít všechny svoje znalosti a zkušenosti a um ve prospěch Vás, občanů Dolních Dunajovic, ve prospěch a prosperitu naší obce. Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se o dění v naší obci zajímají. Zvlášť pak těm, se kterými jsme tuto kandidátní listinu sestavili. A Vám, milí spoluobčané děkuji za to, že jste tento příspěvek dočetli až sem a přeji Vám jen to nejlepší, a pokud se mnou souhlasíte, že to má smysl, přijďte k našim volbám.

Za sdružení nezávislých kandidátů, SNK Dolní Dunajovice                                                          

Vít Záboj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *