Benefiční koncert „Křídla motýlí“

Starosta občanům, Prosinec 2018
10. 12. 2018
Mimořádné zastupitelstvo
24. 6. 2019
Starosta občanům, Prosinec 2018
10. 12. 2018
Mimořádné zastupitelstvo
24. 6. 2019

Pořádá agentura MARTIN PRODUCTION pro nadaci DEBRA, která pomáhá lidem s nemocí, které se říká „nemoc motýlích křídel“. Tento koncert byl doposud pořádán jen v Dolních Dunajovicích a v roce 2018 se při něm vybrala částka, která byla následně předána nadaci DEBRA. Ze vstupného 34 000 Kč a po připojení se některých účinkujících a diváků výsledných 55 000 Kč. Obec Dolní Dunajovice poskytla prostor k uskutečnění této charitativní akce. Takto podaná informace vzbuzuje pocit, jak je všechno super a fajn a jak se jako obec podílíme na dobré věci. Ano, ale: Bohužel je to jen část celé pravdy. Každý, kdo navštívil některý z uplynulých ročníků, si musel nebo mohl položit otázku, kolik celá tato akce stojí peněz, kdo to všechno zaplatí a proč se taková akce pořádá v malé obci a proč ne ve větším, nebo velkém městě? Tam by přece pořadatel při stejných nákladech ve výsledku dokázal vybrat mnohem více peněz, projekt by byl ziskovější a výsledek radostnější. (Pokud tedy jde skutečně o vytvoření zisku pro nadaci – pro pomoc potřebným). Na tyto otázky jsme od pana Franceho a paní Francové, kteří nás na vlastní žádost navštívili v kanceláři OÚ, dostali odpověď, že sponzory si zajišťují sami. Na dotaz, jestli jsme daleko od pravdy, když uvažujeme o celkové vynaložené částce na tuto akci v rozmezí 350–450 000 Kč jen pokývali s úsměvem hlavou (nemáme na tuto informaci nárok) a jinde tento koncert pořádat nechtějí, protože se jim u nás líbí. Na dotaz, jestli by nebylo lepší a především efektivnější, kdyby sponzoři poslali své peníze přímo na agenturu DEBRA, že by tak odpadla ta neskutečně vysoká nákladová část celého projektu, která se použije na vše kolem realizace celé akce, jsme dostali odpověď, že takto to nefunguje nikde, že sponzoři, účinkující, pořadatelé atd. se chtějí scházet a že to je vlastně celé o tom setkávání se, že z takových setkávání mohou vzniknout další akce (kšefty). Po zjištění těchto skutečností jsme konstatovali, že nám se tento způsob charity nelíbí a že se s takovým systémem neztotožňujeme. Máme naprosto odlišnou představu o charitě a charitativních akcích. Vynaložit statisíce, slavnostně věnovat desítky tisíc a tvrdit, že jde o charitu, a ještě se ohánět krutou nemocí je podle nás neetické, pokřivené a zavádějící. Použít dary sponzorů na realizaci akce, a nakonec dát nadaci almužnu, to, co se na místě vybere od návštěvníků je přinejmenším smutné. A už se ani nemusíme bavit o tom, co následuje po koncertu. Raut, cimbálka, zábava… také za peníze, které by nadace DEBRA jistě uměla proměnit ve skutečný prospěch potřebných. Argument, že tato akce stála obec „jen“ zaplacení cimbálky a poskytnutí prostorů na návsi a v sále Dr. Rennera je naprosto zavádějící, protože o to zde vůbec nejde. Jde o výše popsaný systém pořádané charitativní akce, kde všichni zúčastnění dostanou svoje, a přitom se dostane i na tu charitu, aby bylo co vystavit na odiv, aby sponzoři, účinkující, pořadatelé i spolupořadatelé byli zviditelněni. Děkujeme, tohoto dění nechceme být účastni a nechceme se pod tento scénář podepsat. Naši obec Dolní Dunajovice chceme reprezentovat čestně a říkat našim občanům celou pravdu. Rozhodnutí, která přijímáme, jsou řádně a zodpovědně projednána a přijatá usnesení vyjadřují svobodnou vůli zastupitelů. Pan France se hluboce mýlí, pokud říká, že jde o politický podtext. Toto nemá s politikou naprosto nic společného. Článek, který vyšel v Břeclavském deníku, vznikl na základě dotazu redaktora, který se mně představil do telefonu jako Kvapil. Upozornil jsem ho na začátku našeho telefonátu, že si nepřeji a zásadně nesouhlasím s tím, aby z tohoto rozhovoru vznikla jakákoliv reportáž. Opak byl pravdou a některá má vyjádření jsou v článku záměrně pozměněna. Panu Kvapilovi nešlo o zájem, jak to prezentoval. Šlo mu samozřejmě jen o senzaci. Pro příště, kdyby opět nějaký redaktor zavolal, žádné informace po telefonu ode mne, ani od paní místostarostky nedostane a čtenáři se možná dočtou, že starosta Dolních Dunajovic nekomunikuje s novináři. Pro úplnou informovanost je potřeba říct, že hledáme způsob, jak v naší obci nahradit koncert křídel motýlích jinou dobročinnou akcí, která by byla celá postavena na dobrém základě s cílem vybrat pro potřebné více peněz za méně nákladů. Akci, která by byla smysluplná, čistá, průhledná a přinesla radost darujícím i obdarovaným. Takovou, pod kterou se budeme moci podepsat jako zastupitelé i jako obec Dolní Dunajovice.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *