Benefiční koncert „Křídla motýlí“
24. 5. 2019
Starosta občanům, Červen 2019
24. 6. 2019
Benefiční koncert „Křídla motýlí“
24. 5. 2019
Starosta občanům, Červen 2019
24. 6. 2019

Je škoda, že ze strany některých zastupitelů je neustále vyvíjena aktivita rozdělující naši obec. Polopravdami a dezinformacemi jsou záměrně vytvářeny bubliny a fámy, které se nezakládají na pravdě. Poslední dezinformací tohoto druhu bylo šíření zpráv o připravovaném obnovení skládkování a pozastavení průběhu revitalizace skládky v lokalitě bývalé cihelny. Dokonce kvůli tomu svolalo 7 opozičních zastupitelů mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání jsem prezentoval minulost i současný stav bývalé skládky. Vše bylo srozumitelně vysvětleno a vyčísleno zastupitelům i přítomným občanům. A bublina splaskla. A to stačilo jen přijít se zeptat, nebo přijmout nabízené pozvání na jednání Rady obce místo svolávání mimořádného zasedání zastupitelstva a to ještě na základě nepravdivých informací. Díky rozhodnutí vedení obce odstoupit od projektu, od čerpání dotací a zrealizovat výsadbu zeleně v lokalitě bývalé cihelny z vlastních prostředků a za vzájemné spolupráce všech zastupitelů, obec ve výsledku ušetřila obrovské finanční prostředky, které může a bude využívat smysluplně. Špatných a obec poškozujících projektů z minulého období máme více. Zabýváme se jimi a hledáme pro obec ta nejlepší řešení, která by nadále nenavyšovala náklady za realizaci a udržení nevýhodných projektů, na které obec nemalými finančními částkami doplácí. Kdo byl na mimořádném zastupitelstvu obce, mohl a jistě si udělal svůj vlastní obrázek. Neustálé a bezdůvodné ataky opozice vůči současnému vedení naši obec jenom poškozují. Zastupitelé mají hájit zájmy obce a zájmy občanů. Pokud budeme bojovat mezi sebou, naše obec bude prohrávat. Takto vynaložený čas a energie by mohly být využity smysluplně ve prospěch nás všech.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *