Starosta občanům, Listopad 2018
24. 11. 2018
Benefiční koncert „Křídla motýlí“
24. 5. 2019
Starosta občanům, Listopad 2018
24. 11. 2018
Benefiční koncert „Křídla motýlí“
24. 5. 2019

Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk letošního zpravodaje „Naše obec“ v pozměněné podobě. Věřím, že tuto změnu přivítáte stejně pozitivně jako já. Větší formát nabízí více prostoru pro příspěvky a také fotografie se nám všem budou lépe prohlížet. Tento zpravodaj je již také vytištěn v tiskárně na kvalitnějším papíře. To vše je také díky tomu, že i redakční rada doznala změn. Přišli do ní pracovat noví mladí lidé, kteří mají zkušenosti a znalosti v oblasti grafiky, tisku, designu atd., což vše společně vedlo k těmto změnám. Na Radě obce Dolní Dunajovice jsme projednali činnost, složení a další fungování redakční rady. Výsledkem tohoto jednání je mimo jiné také její nové složení. V minulých letech byl členem redakční rady také starosta obce. Po komunálních volbách v roce 2018 došlo ke změně na pozici starosty, a protože starosta by logicky měl být nadále za obec v redakční radě, stal se místo něj nově jejím členem starosta současný. Nedávno jsme se těšili na vánoční svátky a na konec roku a  již jsou za dveřmi svátky velikonoční. Od voleb na podzim 2018 již také uběhlo dostatek času a můžeme se ohlédnout zpět, co se podařilo. Díky ukončení smlouvy s firmou, která nám likvidovala kaly z čistírny odpadních vod a sepsání smlouvy s jinou společností a také díky méně najetým kilometrům, ušetříme v letošním roce cca 147 000 Kč. Zakoupili jsme nový systém mobilního rozhlasu, který má mimo jiné možnost předehrát hlášení a pustit ho v čase, kdy již bývá většina obyvatel doma, umožňuje přehrát si hlášení na svém PC doma a lze také vyhlásit rozhlasem v případě potřeby naléhavou zprávu přes mobilní telefon i v nepřítomnosti hlasatele v obci. To vše za jednorázový poplatek 89 600 Kč. Do této doby jsme platili za mobilní rozhlas ročně poplatek 30 000 Kč plus platba za každou odeslanou sms zprávu. Bude tedy umořeno za tři roky bez dalších následných každoročních poplatků. Další změna a úspora finančních prostředků nás čeká u mobilních telefonů, kde jsme již vyjednali cca 50% úsporu a ve výsledku to bude uspořených cca 29 000 Kč/rok. Připravujeme Studii veřejných prostranství v obci, která bude strategickým dokumentem, kterým se bude do budoucna řídit úprava a rozvoj zeleně v naší obci. Bude to celkový pohled na naši obec a jednotlivé lokality se budou řešit samostatnými projekty. Cílem je zakládat a udržovat parky a veřejná prostranství, osazovat je dřevinami a porostem, který do naší krajiny patří a kterému se zde daří. První řešená lokalita bude okolí rybníka, z těch menších potom prostor před OÚ na ulici Zahradní, doplnění kontejnerů a nová výsadba u tanečního parketu a vysázení záhonu v parku na ul. Rudé armády naproti restaurace a penzionu Praha. Celková studie a její představení občanům bude včas oznámeno. Připravujeme spuštění nového webu naší obce. Webové stránky budou přehlednější, nabídnou návštěvníkům přehlednější řazení a věříme, že se budou líbit i Vám. Na podnět občanů a dohody mezi Obcí Dolní Dunajovice a Kordisem JMK, a.s. bude posílena linka č. 540 na trase z Mikulova do Dunajovic v čase 19:08 hodin. Byly zahájeny práce E-ON na ul. U Vodárny a ul. U Rybníka, stavba nové trafostanice, pokládka NN do země, zrušení stávajících sloupů el. vedení a výstavba nového veřejného osvětlení a rozhlasu. Bohužel nebylo projektem a smlouvou řešeno pokračování vedení za prodloužením ul. U Vodárny směrem ke skleníku (na starých dřevěných sloupech), které není v majetku E-ON. Vyvolali jsme jednání ohledně možnosti odstranění těchto sloupů a uložení el. vedení do země také v tomto úseku. Navíc se zjistilo, že projekt veřejného osvětlení a rozhlasu neřešil ani propojení ulic v okolí rybníka a tak cena celého díla bude navýšena. Jednání se společností E-ON nejsou nikterak jednoduchá, z naší strany je však vytvářena taková aktivita, abychom jednání stále posunovali a nenechali věci usnout. Připravujeme jednání mezi naší obcí a společností Innogy. Cílem je navázat užší vzájemnou spolupráci, která by měla být ve výsledku přínosná oběma stranám. Přivítali bychom zmenšení ochranných pásem kolem plynárenských zařízení, které by rozšířilo možnosti zástavby v naší obci. V hledáčku máme také návrhy na další možné výhody pro naši obec a občany. Základem úspěchu je vzájemná vstřícná komunikace a diplomacie. Mám radost z aktivního přístupu sdružení rybářů, kteří si vzali na starost a do svojí péče rybník. Na konci roku si uspořádali rybářské závody, věnují se výchově malých rybářů z řad dětí a učí je, jak správně s rybou, vodou a přírodou zacházet a jak se k ní chovat. První březnovou neděli jste některé z nich mohli vidět čistit rybník a nápust na potoku od řas, kterým se v našich vodách evidentně dobře daří. Kromě zmiňovaných řas také vyčistili část potoka od odpadků, které se zde po zimním období nashromáždily. Za to jim patří veliké poděkování. Obec pomohla přistavením kontejneru a malým občerstvením. Rád bych touto cestou také poděkoval všem aktivním zastupitelům za jejich podněty, návrhy a práci pro naši obec. Právě dokončený audit na obecním úřadě neshledal žádné pochybení a vystavil tak jejím pracovníkům pěkné vysvědčení za odváděnou práci. Komunální služby v naší obci a jejich zaměstnanci pod vedením pana Tomáše Černeka fungují dobře a spolehlivě. Pro vaši informaci: Při prvním letošním strojním zametání ulic, které proběhlo začátkem března, bylo po zimním období nasbíráno cca 6 tun odpadu. Přeji Vám všem do nastávajícího jarního období hodně zdraví, radosti a pohody.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *