Starosta občanům
19. 3. 2020
Prvky ÚSES
2. 6. 2020
Starosta občanům
19. 3. 2020
Prvky ÚSES
2. 6. 2020

Vážení občané,

všichni jsme svědky nové situace, ve které se nikdo z nás doposud neocitl. Když se začalo v médiích mluvit o koronaviru někde v Číně, říkali jsme si, že je to strašné, ale že je to daleko. Dnes se stal koronavir i v naší zemi jedním z nejvíce skloňovaných pojmů, a důsledky této postupující nákazy sledujeme každý den ve všech médiích.

Vláda České republiky reagovala na situaci ve světě a k dnešnímu dni, kdy píši tento příspěvek, je realitou v naší zem vyhlášený stav nouze a zákaz volného pohybu osob (karanténa). To všechno víte.

Obecní úřad Dolní Dunajovice postupuje od počátku podle pokynů a nařízení vlády ČR, ve snaze zmírnit a zpomalit šíření této nákazy. Jako zřizovatel ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ jsme uzavřeli pro výuku ZŠ, následně MŠ, školní družinu a kuchyni. Zrušili jsme všechny společné akce v kině a v sále Dr. K. Rennera. Uzavřeli jsme pro osobní styk obecní úřad. Informujeme občany o nových skutečnostech, které se jich dotýkají jak v naší obci, na obecním úřadě, tak na Městském úřadu v Mikulově. Obecní úřad opakovaně vyzývá občany, aby především:

  • dodržovali veškerá vydaná nařízení vlády ČR a by se řídili pravidly vyhlášené karantény, protože to je jediná možná cesta jak chránit sebe, svoji rodinu, naše děti a naše seniory
  • zdůrazňujeme, že nosit roušku a ochranné rukavice je normální a zodpovědné. Rouškou chráníme své okolí.
  • vyzýváme k dodržování zákazu volného pohybu osob a dobu nutného opuštění domova co nejvíce omezit
  • apelujeme také na naši mládež, aby nebrala na lehkou váhu vážnost situace a dokud bude trvat karanténa, nescházela se

Děkuji všem, kteří se chovají zodpovědně, rozumně a dodržují nastavená pravidla.

Děkuji všem, kteří nabídli svoji pomoc obci a občanům.

Současně prosím všechny občany, kteří mají své sousedy ve vyšším věku, aby jim v případě potřeby nabídli pomoc s nákupem potravin, léků apod., nebo podali zprávu na OÚ, že tito lidé pomoc potřebují. Všichni, kdo potřebují pomoc, radu či informaci mohou využít telefonního čísla:

  • obecní úřad 519 500 053
  • starosta obce 724 165 453

Nepodlehněme panice. Zdravý respekt, zodpovědnost jednoho každého a dodržování zásad karantény je však zcela na místě.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *