Vánoční strom
12. 12. 2019
CORONAVIRUS SARS-CoV-2
19. 4. 2020
Vánoční strom
12. 12. 2019
CORONAVIRUS SARS-CoV-2
19. 4. 2020

Starosta občanům

Vážení občané, jaro je podle mého názoru nejkrásnějším ročním obdobím. S prvními teplými slunečními paprsky pociťujeme hned lepší náladu, pozitivní energii, optimismus a radost. Jaro v  přírodě, které jsme neoddělitelnou součástí, každoročně signalizuje nový život a nový začátek. Bylo by skvělé využít této nové jarní pozitivní energie k pročištění našich vzájemných vztahů a posunout je na lepší a vyšší úroveň. Letošní jaro je však naprosto odlišné od všech, která jsme kdy prožili. Pokračující epidemie coronaviru zasáhla také naši republiku, naši obec nevyjímaje. Nosíme roušky a při setkání se díváme více do očí. Jsme uzavřeni ve svých domovech se svými rodinami a uvědomujeme si jak to, co včera bylo veledůležité je dnes odsunuto na druhou kolej. Je nám dána možnost být blíže sobě, Bohu a potřebným. Velice si vážím všech, kteří připojili ruku k dílu a začali šít roušky pro sebe i pro druhé. Děkuji všem, kteří darovali materiál na tuto výrobu. Děkuji všem, kteří nabízí pomocnou ruku. Toto je pravá vzájemná charita, ukázka lidskosti a vzájemnosti. To, co je také velmi důležité, a co nás v tomto roce čeká, je zvýšená doprava v obci. Letošní rok bude pro nás velmi zátěžový z pohledu extrémně zvýšené dopravy při trasování objížďky přes naši obec. Vedení obce i já osobně jsme pro co nejhladší průběh a zvládnutí této situace a také pro bezpečnost občanů, především pak dětí a starších občanů udělali maximum možného. Průběžně jsme vznášeli mnoho požadavků a podnětů ke zmírnění dopadů ze zvýšeného provozu motorových vozidel, především kamionové dopravy. Ze strany ŘSD však budou realizovány jen některé. V průběhu času ještě vzájemně některé situace a dopravní značení dolaďujeme spolu s firmou DOKA dopravní značení. Přesto, že nás čeká těžké a složité období, nakonec vše jistě společně zvládneme. To nejdůležitější je, aby se nikomu nic nepřihodilo, a abychom celé toto období přežili ve zdraví. Velmi důležité je hovořit o nebezpečí plynoucí z extrémně zvýšeného provozu především s dětmi, kteří na takovou situaci nejsou zvyklé. Je to na nás dospělých, na rodině na učitelském sboru ZŠ aby děti nebraly tuto novou situaci na lehkou váhu. Budeme se snažit zvýšit bezpečnost na přechodu pro chodce u ZŠ přítomností proškolené osoby, která bude především v ranních a následně v odpoledních hodinách dohlížet na zvýšený pohyb dětí při příchodu a odchodu ze školy. Touto cestou se na Vás současně obracím s výzvou: Pokud někdo z Vás je ochoten přiložit ruku k dílu a zapojit se dohledem u ZŠ, přijďte se informovat a domluvit do kanceláře OÚ. Současná situace a omezený pohyb osob v obci dočasně vyřešil plánovaný dozor na přechodu pro chodce u ZŠ. Jakmile se však situace změní, budeme muset tuto potřebu znovu řešit. Současně vyzýváme a žádáme řidiče motorových vozidel, aby z  důvodu zvýšeného provozu v  obci a také průjezdnosti autobusů, neparkovali svoje vozidla na silnici na ulicích Poštovní a Zahradní. Jistě jste si všimli události, která se stala v parku u Pošty. Kdosi si zde v nočních hodinách dokazoval sílu a svoji agresi si vybil na dvou lavičkách, které zničil a na nově vysazeném stromku Jerlínu (Sophora japonica), který zlomil u země. Věřte mi, že to byla smutná podívaná a nejen pro mne naprosto nepochopitelný čin. Je zvláštní, že kdykoliv se něco podobného stane, je to vždy beze svědků, kteří by mohli být nápomocni takové vandalství vypátrat. Jsem rád, že se nám podařilo zajistit statika na zdokumentování budov, které stojí v blízkosti objízdné trasy a že jste této služby ve velkém počtu využili. Obecní majetek jsme nechali také zdokumentovat, ale bylo by lépe, kdyby k žádnému poškození nedošlo. Vážení občané, přeji Vám především pevné zdraví, krásné jarní dny navzdory složité situaci a hodně trpělivosti při všech nesnázích, které nám tato doba přináší. Děkuji Vám všem, že zodpovědně přistupujete k přijatým doporučením, opatřením a nařízením vlády ČR a obce. Obecní úřad je připraven pomoci všem, kteří o pomoc či radu požádají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *