Mimořádné zastupitelstvo
24. 6. 2019
Starosta občanům, Září 2019
12. 9. 2019
Mimořádné zastupitelstvo
24. 6. 2019
Starosta občanům, Září 2019
12. 9. 2019

Vážení občané, dovolte, abych Vás v několika řádcích seznámil s děním v naší obci. Podařilo se nám dokončit stavbu prodloužení ulice U Vodárny – kanalizaci, vodovod, silnici a parkoviště. V celé ulici U Vodárny je položeno elektrické vedení do země, postaveno nové veřejné osvětlení a rozhlas. Byla vybudována nová trafostanice. V současné době pokračují tyto stavební práce také na ulici U Rybníka, následně na ulici Nová a na ulici Polní. Děkujeme všem za trpělivost. Víme, že mnohé stavby již měly být dokončeny. Věřte, že neustále vynakládáme nemalé úsilí na to, aby tomu tak skutečně bylo. Zaměřili jsme se také na zkrášlení kontejnerů na tanečním parketu, na úpravu záhonů v parku u restaurace Praha a také na prostranství před Obecním úřadem. Zde postavíme lavičku, aby si nejen naši senioři měli možnost sednout. Třeba při čekání na prodejce. Jednáme o umístění bankomatu v naší obci. Pokud vše dobře dopadne, bude nainstalován v budově Dr. Karla Rennera na ulici Poštovní. Jistě jste si všimli, že opravujeme poškozené poklopy a povrchy našich komunikací, obnovujeme nátěry zábradlí na mostech, před školou a u školní jídelny. Plánujeme osadit truhlíky a zkrášlit tak lávku pro pěší přes potok u restaurace Praha. Pokud se tento záměr osvědčí, máme v úmyslu v následujícím roce instalovat truhlíky osázené květinami i na dalších místech v naší obci. Návštěva v Dechticích Rádi jsme přijali pozvání a s výborem našeho klubu důchodců  – předsedkyní paní E. Tiefenbachová, J. Hanuškovou a L. Zezulovou – jsme navštívili družební obec Dechtice na Slovensku. Pozvaní jsme byli na výroční členskou schůzi místního sdružení. Strávený čas jsme prožili v atmosféře nefalšovaného přátelství, veselí a pohody. Zaposlouchali jsme se do přehledu činnosti místního spolku v uplynulém roce a konstatovali jsme, že se aktivity dechtického a našeho sdružení důchodců vzájemně prolínají. Také velmi vstřícné a konstruktivní setkání nás, starostů, potvrdilo zájem obou obcí oživit vzájemnou družbu a spolupráci. Rádi bychom zorganizovali setkání těch, kteří si dříve dopisovali, navštěvovali a dnes by si rádi společně zavzpomínali. Došlo také na milé rozjímání s panem farářem, předsedkyní sdružení paní J. Pauerovou a se všemi přítomnými. Společně jsme si zazpívali a pochutnali si na bohatém pohoštění. Čas se nachýlil k devatenácté hodině a popravdě nebylo snadné opustit tuto milou společnost srdečných a upřímných lidí. Těšíme se na příští setkání a pokračování vzájemné družby našich obcí. První krůček současného vedení obce byl úspěšný a já z toho mám velkou radost.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *