Starosta občanům, Červen 2019
24. 6. 2019
Dům pro seniory BIOGRAF
24. 11. 2019
Starosta občanům, Červen 2019
24. 6. 2019
Dům pro seniory BIOGRAF
24. 11. 2019

Vážení občané,

měsíc září je spojován s koncem prázdnin, se začátkem nového školního roku, s vinobraním... Léto pomalu končí a podzim barví přírodu do svých pestrých barev. Podělím se s Vámi v pár řádcích o tom co se v naší obci v uplynulém období událo. Byla dokončena pokládka kabelů el. vedení do země, stavba veřejného osvětlení a rozhlasu v ulicích U Vodárny, U Rybníka a na ulici Nová. Celý prostor v lokalitě bývalé cihelny se podařilo vyčistit a  upravit. Na tomto místě patří poděkování A. Bařinovi st. i mladšímu za obrovský kus kvalitně odvedené práce při terénních úpravách bývalé skládky a jejího okolí. Naší obcí se 1. července prohnala letní bouřka, která poslala k zemi dvě mohutné lípy na ulici Rudé armády. Naštěstí oba stromy spadly tak, že nezpůsobily nikomu žádné zranění ani žádnou škodu na majetku. Díky rychlému zásahu hasičů byla komunikace brzy zprůjezdněna a následující dny pracovníci naší obce pořezali, naložili a odvozili celkem devět vleček větví a dřeva při likvidaci následků této bouřky. Na ulici Rudé armády jsme museli opravit poškozený chodník včetně obrubníků, krytinu některých střech a zbývá dostavět části zbouraných hřbitovních zdí. Stavebně připravujeme prostory pro umístění bankomatu v budově památníku Dr. Karla Rennera. Bankomat by měl být zprovozněn v měsíci září–říjen. Po dlouhých letech tvrzení ,že to nejde, bude tedy bankomat v Dolních Dunajovicích k dispozici. Je potřeba říci, že aby jeho provoz byl pro nás bez poplatků, musí být dosaženo měsíčně minimálně 300 výběrů. Pokud to tak nebude, budeme muset rozdíl doplácet. Pokud se však všichni zapojíme a občas náš bankomat použijeme, věřím, že tento limit budeme hravě plnit. Obci se podařilo získat dotaci ve výši 2.159.939 Kč na víceúčelové hřiště, které bude umístěno v areálu Základní školy v Dolních Dunajovicích. Hřiště bude dětem k dispozici od jara 2020. Připravujeme úpravy okolí rybníka. Jedná se o novou výsadbu a úpravu stávajících dřevin i o související stavební úpravy tak, aby zde vznikla klidná a oddychová zóna pro všechny občany a návštěvníky naší obce. Práce předpokládáme zahájit na podzim letošního roku. Věříme, že se nám podaří společnými silami pod odborným vedením Ing. arch. J. Drochýtkové tuto část naší obce učinit krásnou a příjemnou. Děkujeme občanům za zaslané návrhy a představy jak by mohlo okolí rybníku vypadat. Mnohé vaše nápady byly zapracovány do připravované studie. Intenzivně se zabýváme přípravami a uskutečňujeme potřebné kroky vedoucí k výstavbě nového kulturního domu v naší obci. V Dolních Dunajovicích v sále Dr. Karla Rennera proběhla díky současné dobré a konstruktivní komunikaci s Jihomoravským krajem dvě jednání mezi zastupiteli naší obce s vedením JMK a ŘSD ohledně stavby dálnice D52. Pozvání na toto setkání přijali také starostové z okolních obcí. Řešili jsme stavbu dálnice D52, trasování souběžné komunikace, bezpečné propojení obcí Dolní Dunajovice a Perná, výstavbu odstavných parkovišť atd. Na zasedání Zastupitelstva obce jsme přijali usnesení, které jsme následně předali na JMK. Toto usnesení vyjadřuje podporu naší obce stavbě dálnice D52 při respektování vydefinovaných podmínek tak, aby naše obec nebyla touto stavbou ani následným provozem dálnice negativně dotčena. Aby bylo zachováno bezpečné propojení obcí Dolní Dunajovice a Perná. Aby souběžné komunikace nebyly trasovány přes naše obce. Přeji všem občanům krásný podzim, radost a spokojenost.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *