Noční klid
24. 6. 2017
Starosta občanům, Prosinec 2018
10. 12. 2018
Noční klid
24. 6. 2017
Starosta občanům, Prosinec 2018
10. 12. 2018

Komunální volby přinesly do naší obce zásadní změnu v jejím vedení. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2018 byl zvolen starostou obce Vít Záboj, místostarostkou Lenka Hrabalová a dalšími členy rady obce Petr Holec, Dušan Kopřiva a Ing. Miroslav Kovács. Předsedkyní finančního výboru se stala Věra Zouharová a předsedou kontrolního výboru Mgr. Josef Šuba. Zájem občanů o toto zasedání byl velký a zdaleka ne všichni se do sálu vešli. I přesto, že atmosféra byla plná emocí, proběhlo zasedání zastupitelstva obce důstojně. Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem voličům za jejich zájem o dění v naší obci a za volební účast, která byla od roku 2006 nejvyšší. Novým zastupitelům gratuluji k jejich volebnímu úspěchu a věřím, že najdeme společnou řeč a společný zájem při budování naší obce tak, aby Dolní Dunajovice byly stále krásnější a aby se nám všem zde spokojeně a dobře žilo. Jak jste si jistě všimli, nedošlo k naplnění scénářů, které byly šířeny před komunálními volbami o připravovaném propouštění zaměstnanců obce a o podobných změnách. Ročník XXIII číslo 4 prosinec 2018 Byly to bubliny, které měly vyvolat strach z případné povolební změny ve vedení obce. Pravdou je a zaměstnancům obce na všech úrovních jsem osobně řekl, že si jejich práce a zkušeností vážím a že s nimi na jejich pracovních pozicích počítám i nadále v případě, že vše bude fungovat podle (i nově) nastavených pravidel. A rád zde konstatuji, že vše funguje velmi dobře. Také zájem a pracovní nasazení místostarostky paní Lenky Hrabalové, celé rady obce a všech zaměstnanců obce je skvělé a toho si velmi vážím. Všem a rád touto cestou veřejně děkuji. Pro úplnost a Vaši informovanost pan Pavel Černek dal výpověď už v měsíci říjnu, paní Mária Svobodová a pan Jiří Oberreiter odešli do zaslouženého důchodu. Komunikace mezi lidmi je pro zdravý a fungující vztah tím nejdůležitějším stavebním kamenem. Stejně tak tomu je i ve vztahu Obecní úřad – občan a obráceně. Chci tím zdůraznit, že upřednostňujeme osobní jednání při setkání s Vámi občany v kanceláři Obecního úřadu. Jsme připraveni Vás vyslechnout, zabývat se Vašimi potřebami, žádostmi a postřehy. Jak jsem již řekl na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, není možné, aby bylo všem a vždy vyhověno. Můžete si však být jisti tím, že se vždy budeme snažit nalézt společně to nejlepší možné řešení. Přeji Vám vážení a milí spoluobčané krásné a klidné prožití vánočních svátků v lásce a pokoji.

Vít Záboj, starosta obce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *